Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Ter voorbereiding op de aanleg van het landschap op het binnenterrein van REC D en REC G wordt op 18 juli gestart met de werkzaamheden hiervoor.

Ter voorbereiding op de aanleg van het landschap op het binnenterrein van REC D en REC G wordt op 18 juli gestart met de werkzaamheden hiervoor. Naast de inrichting van het landschap zal tevens gewerkt worden aan de preventieve vervanging van kabels en leidingen in dit stuk grond en vindt sanering van de bodem plaats. Bij bodemsanering gaat het om het ontgraven van de huidige bodem van het binnenterrein REC D-G. De ontgraven grond wordt in depot opgeslagen op het terrein. Voor deze tijdelijke opslag worden de benodigde voorzieningen en maatregelen getroffen. De grond in depot wordt vervolgens afgevoerd onder certificering en begeleiding van een erkende toezichthouder.

De verwachting is dat deze werkzaamheden weinig tot geen geluidsoverlast veroorzaken en tot eind augustus duren. Gedurende deze periode wordt er twee maal depotgrond gelost. Bij deze zogeheten losdagen wordt gebruik gemaakt van speciaal ingezette verkeers- en veiligheidsbegeleiders.