Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De UvA heeft een structuurontwerp laten maken van het studiecentrum/ bibliotheek voor de Faculteit Geesteswetenschappen, waarin ook stadsdeel Centrum, Bureau Monumenten en Archeologie en de Rijksdienst Cultureel Erfgoed zich kunnen vinden.

In het ontwerp wordt aangegeven hoe op basis van de bestaande rijksmonumenten (de Tweede Chirurgische kliniek, het Zusterhuis) en het binnenhof een goed gebouw kan worden gerealiseerd: flexibel en toekomstbestendig, waarmee recht wordt gedaan aan de monumentale en cultuurhistorische waarden van de gebouwen en het gebied. Dit Structuurontwerp voldoet volgens de UvA, het stadsdeel Centrum, Bureau Monumenten en Archeologie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aan deze uitgangspunten. De volgende stap is dat de UvA via een Europese aanbesteding een architect selecteert die van het Structuurontwerp een architectonisch ontwerp maakt. Hierbij is nader onderzoek met betrekking tot de inpassing van het Programma van Eisen (het aantal benodigde vierkante meters voor bibliotheek, studieplaatsen, onderwijs- en kantoorruimte, etc.) en de investerings- en exploitatiekosten nog noodzakelijk.