Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De volgende werkzaamheden zijn de komende tijd gepland op Roeterseiland.

Sanering grond rondom sprinklerput

Vanaf maandag 5 maart start de sanering van de grond rondom de sprinklerput. De gemeente heeft hiervoor een vergunning verleend. Deze werkzaamheden duren circa 1 week en worden onder toezicht van een milieudeskundige volgens de daarvoor geldende regelgeving uitgevoerd. De sanering levert geen gevaar op voor de gezondheid. De werklieden dragen beschermende kleding omdat dit hun dagelijkse werk betreft en deze kleding onderdeel is van de standaard veiligheidsvoorschriften. Gezien de locatie van de sprinklerput wordt grond afgevoerd via de Valckenierstraat.

Plaatsing staalconstructie rondom podium

Vanaf dinsdag 13 maart wordt de staalconstructie rondom het podium (het deel tussen bouwkeet/CREA gebouw en gebouw B/C) aangebracht. De verwachting is dat deze werkzaamheden enkele dagen zullen duren. Op 13 maart wordt hiervoor - via de Valckenierstraat - een kraan en kanaalplaten geleverd. Het transport vindt na 07.00 uur plaats. Afhankelijk van de duur van de werkzaamheden wordt de kraan dinsdag aan het eind van de dag of woensdagochtend weer afgevoerd.

Transport algemeen

In week 10 en week 11 vindt er meer transport via de Valckenierstraat plaats. De vrachtwagens vervoeren dan het zand, de kraan en de kanaalplaten voor de staalconstructie. Ook zullen er betonwagens rijden. De verkeersregelaar begeleidt al het bouwverkeer. Wanneer het bouwverkeer niet direct het bouwterrein op kan, blijft de chauffeur in de vrachtwagen zitten. Dit, om de weg vrij te kunnen maken voor overig transport. In geval van kraantransport leidt dit mogelijk tot de noodzaak om kort te parkeren.

Bouwverkeer voor andere locaties dan het bouwterrein achter de Valckenierstraat, wordt door een verkeersregelaar geïnstrueerd om via de Sarphatistraat/Roeterstraat naar poort 2 aan de Nieuwe Prinsengracht te rijden. Ook daar staat een verkeersregelaar om het bouwverkeer te regelen. Wij verwachten vanaf medio maart een aanzienlijke vermindering van het bouwverkeer rondom Gebouw I – de oude Diamantslijperij - vanwege de planning om dit terrein tijdens de opening van CREA op 15 maart, gereed te hebben.