Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to english

Dinsdagavond 21 februari heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor afgevaardigden van omwonenden uit de Sarpathistraat en de Valckenierstraat. Tijdens de bijeenkomst werden de methodiek en de eerste resultaten van het geluidsrapport, waartoe de UvA aan een externe partij opdracht had gegeven, gepresenteerd.

Dinsdagavond 21 februari heeft een informatiebijeenkomst plaatsgevonden voor een aantal afgevaardigden van omwonenden uit de Sarpathistraat en de Valckenierstraat. De UVA heeft een externe partij opdracht gegeven een geluidsrapport te leveren. Dit rapport verleent inzage in de geluidsbelasting voor de direct omwonenden van gebouw B/C.

Geluidsrapport

Tijdens de bijeenkomst werden de eerste resultaten van de geluidsanalyse en de methodiek ervan gepresenteerd. UvA probeert geluidsoverlast zoveel mogelijk te beperken. Geluidsmonitoren meten continu de geluidsbelasting. Wanneer het geluid op een bepaald moment de wettelijke normering dreigt te bereiken, worden betrokken personen geïnformeerd. Er kunnen dan direct maatregelen worden genomen om de overlast te beperken, zoals het stilleggen van de werkzaamheden voor die dag.

Tegemoetkoming omwonenden REC ABC

Ondanks het feit dat de bouwactiviteiten van het Roeterseiland binnen de wettelijke regelgeving plaatsvinden, realiseert de UvA dat omwonenden van de directe omgeving veel overlast kunnen hebben. Zolang de gebouwen A, B en C niet wind- en waterdicht zijn, verleent de UVA aan de directe omwonenden een tegemoetkomingsregeling. Het principe waarop deze tegemoetkomingsregeling is gebaseerd, is tijdens de informatiebijeenkomst gepresenteerd. De regeling zelf wordt op korte termijn op deze website geplaatst, inclusief de bijbehorende procedure.

Zie onderstaande pdf's voor presentatie en verslag van de informatiebijeenkomst, en het onderzoek geluidsbelasting.