Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to english

De Gemeente Amsterdam heeft de partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Roeterseiland gebouwen ABC een ‘Last onder dwangsom’ opgelegd. Afgelopen vrijdag, 17 februari, vond de zitting hierover plaats. De uitspraak over de zaak volgt op 6 maart. Tot die tijd heeft de voorzieningenrechter de werking van het besluit geschorst.

De Gemeente Amsterdam heeft de partijen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van Roeterseiland gebouwen ABC een ‘Last onder dwangsom’ opgelegd. BAM Utiliteitsbouw BV en Beelen Sloopwerken hebben daarop een verzoek om voorlopige voorziening ingediend. De UvA heeft daarnaast een zelfstandig verzoek ingediend. Aan de voorzieningenrechter is verzocht het dwangsombesluit van stadsdeel Centrum te schorsen tot 6 weken na de beslissing op bezwaar. Vrijdag 17 februari 2012 vond de zitting hierover plaats.

Uitspraak

De uitspraak over de zaak volgt op 6 maart 2012. Tot die tijd heeft de voorzieningenrechter de werking van het besluit geschorst. Dit betekent dat er geen dwangsommen kunnen worden opgelegd tot en met 6 maart. Voorts heeft de rechter, gezien de omvang van de sloop- en bouwwerkzaamheden en de tijd van het gehele bouwproject, de betrokken partijen voorgesteld om onderling concrete afspraken te maken. Alle partijen gaan onder leiding van een mediator in gesprek. De mediator wordt door partijen gezamenlijk uitgekozen.

Toezicht op werkzaamheden

De UvA stelt alles in het werk om eventuele overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, onverminderd het feit dat de UvA meent dat het correct uitvoeren van de sloopwerkzaamheden primair een verantwoordelijkheid is van de aannemer en de door de aannemer ingehuurde onderaannemers.De UvA blijft derhalve scherp toezicht houden op de afspraken die zij met BAM Utiliteitsbouw en Beelen Sloopwerken op dit punt heeft gemaakt.

Overlastbeperkende maatregelen

Voorts blijft de UvA verschillende maatregelen treffen om overlast voor omwonenden te beperken. Vanaf begin december 2011 vinden er continu metingen plaats om te controleren of de geluidsbelasting van de sloopwerkzaamheden binnen de normering blijft. De UvA hanteert als uitgangspunt de Circulaire Bouwlawaai 2010, waarbij een equivalente (gemiddelde) dagwaarde tussen de 60dB(A) en 80 dB(A) ligt. Op basis van de uitkomst van de metingen kunnen de werkzaamheden stilgelegd worden als de kans bestaat dat de normering wordt overschreden. Tot op heden is dit niet het geva geweest. Het rapport van deze geluidsanalyse is gepubliceerd op deze website (zie de Verwijzing hieronder).

Vragen?

Bij vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de gebiedsregisseur Marianne de Wal. Of u kunt u de meestgestelde vragen rubriek raadplegen.