Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to english

Sinds het voorjaar van 2011 vinden sloop- en bouwwerkzaamheden plaats aan de gebouwen B en C op het Roeterseiland. De gemeente Amsterdam heeft de UvA gevraagd een akoestisch rapport te vervaardigen ter inzage van overlastbeperkende maatregelen. Dit rapport ligt nu bij het stadsdeel.

Sinds het voorjaar van 2011 vinden sloop- en bouwwerkzaamheden plaats aan de gebouwen B en C op het Roeterseiland. De gemeente Amsterdam heeft de UvA gevraagd een akoestisch rapport te vervaardigen ter inzage van overlastbeperkende maatregelen. Dit rapport ligt nu bij het stadsdeel.

Inzage in rapport

Het rapport is onderdeel van de procedure ‘Last onder dwangsom’. Het stadsdeel heeft een onafhankelijk bureau opdracht gegeven het rapport te controleren op juistheid. Onderstaand treft u dit rapport ter inzage. Wij werken aan de mogelijkheid om de geluidstabellen periodiek op de website te publiceren zodat u de geluidsbelasting van geplande activiteiten kunt volgen.

Methodiek

Op drie verschillende locaties (gevels aan de kant van het bouwterrein) aan de Sarphatistraat zijn onbemande geluidstations geplaatst. Deze stations registreren het geluidsniveau 24 uur per dag en slaan het op. De waarden worden beoordeeld volgens de Circulaire Bouwlawaai 2010. Uitgangspunt hierbij is de gemiddelde dagwaarde van het geluidniveau tussen 07.00 - 19.00 uur. Deze moet tussen 60dB(A) en 80 dB (A) liggen, met een voorkeursgrenswaarde van 60dB (A).

Maatregelen bij overschrijding van de norm

Het rapport is gebaseerd op eerste metingen in december 2011 (sloopactiviteiten). Als blijkt dat de normering dreigt te worden overschreden, kunnen er direct maatregelen genomen worden om de werkzaamheden uit te stellen of stil te leggen. Door de continue metingen en meldingen, is bijsturing op elk moment mogelijk. Zie ook de rubriek ‘Vraag en antwoord’ op deze website.