Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to english

Diversiteit en inclusie aan de FNWI

Voor studenten en medewerkers

De FNWI wil een inclusieve gemeenschap zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht huidskleur, geslacht, seksuele oriëntatie of culturele achtergrond. Daarnaast streven we ernaar om de diversiteit van onze gemeenschap te stimuleren. Op deze pagina’s lees je meer over de manieren waarop we dit doen en de projecten die hieraan bijdragen.

Diversity officer FNWI en klankbordgroep

De FNWI diversity officer heeft een signaalfunctie, is benaderbaar voor medewerkers en studenten en kan de decaan gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken die de diversiteit aan de FNWI aangaan.

Wil jij je inzetten voor de vergroting van diversiteit en inclusiviteit aan de FNWI en vind je het leuk om daarover niet alleen regelmatig te vergaderen maar ook zelf initiatieven te nemen en ondersteunen? Word dan lid van de klankbordgroep Diversiteit van de faculteit.

Projecten

Binnen de FNWI lopen verschillende projecten gericht op het verbeteren van diversiteit en inclusie. Onder andere Science4all en Women in the Faculty of Science. 

Diversity Journal Club

De Diversity Journal Club @ SP is de plek voor open dialogen over diversiteit en inclusie in de context van wetenschap in de breedste zin, zoals hoe deze zich afspelen in onderzoek en onderwijs. In ons beleid streven we ernaar om diversiteit binnen de faculteit te stimuleren. Met input en bijdragen van de Diversity Sounding Board organiseert de diversity office activiteiten en faciliteert het debat gericht op bewustwording over vraagstukken rondom diversiteit en inclusie.

Faces of Science Park

Faces of Science Park is een jaarlijks terugkerend evenement georganiseerd door het diversity office van de FNWI. Gedurende de dag worden er workshops, lezingen, paneldiscussies en meer georganiseerd om de onderwerpen diversiteit, inclusie en gelijkheid op onze faculteit te bespreken.

Nota Diversiteit en inclusie

De faculteit heeft de nota Diversiteit en inclusie uitgebracht met daarin de ambities voor de komende jaren. Het bevorderen van diversiteit en inclusie aan de FNWI heeft al langer de expliciete aandacht, zoals het nastreven van een evenwichtiger gender balans. Een belangrijk doel van deze nota is dan ook om reeds eerder ingeslagen wegen en opgestarte initiatieven te bestendigen, door een duidelijke focus aan te brengen.

  • Diversiteit aan de UvA

    De Universiteit van Amsterdam wil een plek zijn waar studenten en medewerkers zich thuis voelen, ongeacht hun achtergrond. Iedereen die aan de UvA verbonden is moet de ruimte voelen om zich te ontplooien. Onder studenten en medewerkers van de UvA blijkt een grote behoefte aan aandacht voor diversiteit. Dit is er in het verleden niet voldoende geweest, maar met het aanstellen van een Chief Diversity Officer, Anne de Graaf, is er een nieuwe weg ingeslagen.

    Samen met de Diversity Officers van de faculteiten, vertegenwoordigers van de FSR met diversiteit in hun portefeuille, andere collega’s en de studentenpopulatie zet Anne zich in voor een inclusieve en sociaal rechtvaardige universiteit waar gelijkwaardigheid, inclusie en diversiteit vanzelfsprekend zijn. Omdat iedere faculteit een andere identiteit en problematiek kent, heeft elke faculteit een eigen Diversity Officer. Samen met hun gemeenschap bepalen zij het diversiteitsbeleid binnen hun eigen faculteit.