Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Master Informatierecht

Je kunt hier lezen hoe het onderwijs er bij de start van het collegejaar 2020-2021 in grote lijnen uit gaat zien. Het wordt een mix van digitaal en fysiek onderwijs. We lichten toe welke onderwijsactiviteiten er specifiek voor jouw opleiding zullen plaatsvinden in het eerste semester en dan met name in blok 1. Daarnaast geven we meer informatie over hoe de introductie er uit gaat zien.

Onderwijs de komende tijd

In blok 1 zullen de twee verplichte basisvakken, Informatierecht (IR) en Intellectueel Eigendomsrecht (IE), online verzorgd worden (één hoorcollege en één werkgroep per vak per week). Uitgangspunt is dat de (meeste) hoorcolleges en alle werkgroepen live zullen plaatsvinden. Deelname aan zowel de hoorcolleges als de werkgroepen is verplicht. Veel nadruk wordt gelegd op voorbereidende opdrachten die de studenten in vaste subgroepen van drie studenten zullen maken. Deze opdrachten zullen centraal staan in de werkgroepen. Daarnaast streven we ernaar om om de week een plenaire fysieke bijeenkomst te organiseren. Waarschijnlijk op vrijdag tussen 13.00 en 15.00 uur. Deze bijeenkomsten zijn vakoverstijgend, denk aan lezingen door alumni, verdiepingscolleges, etc., en aanvullend ten opzichte van het verplichte onderwijs. Ze zijn vooral bedoeld om de groepsdynamiek te bevorderen.

Al het onderwijs op de campus vindt plaats in zalen waar 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Vanzelfsprekend zijn de activiteiten op de campus onderhevig aan Covid-19-richtlijnen. Indien de overheid verdere beperkingen oplegt om de veiligheid en gezondheid te waarborgen, dan kan het nodig zijn om (een deel van) de activiteiten die op de campus is gepland staan, naar online te verplaatsen.