Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Master Gezondheidsrecht

Je kunt hier lezen hoe het onderwijs er bij de start van het collegejaar 2020-2021 in grote lijnen uit gaat zien. Het wordt een mix van digitaal en fysiek onderwijs. We lichten toe welke onderwijsactiviteiten er specifiek voor jouw opleiding zullen plaatsvinden in het eerste semester en dan met name in blok 1. Daarnaast geven we meer informatie over hoe de introductie er uit gaat zien.

Onderwijs de komende tijd

Zoals eerder gecommuniceerd zijn er in het eerste semester maar beperkte mogelijkheden voor onderwijs op de Roeterseiland Campus (REC). Met betrekking tot blok 1 (de periode september en oktober) betekent dat voor het onderwijs in de master Gezondheidsrecht het volgende:

  • op dinsdag 1 september vindt van 12:30 tot 15:30 uur een bijeenkomst plaats in Filmtheater Kriterion (Roetersstraat 170, tegenover REC A). Deze bijeenkomst is een combinatie van het eerste werkcollege van het vak Inleiding Gezondheidsrecht en een algemene introductie van de master Gezondheidsrecht; 
  • op alle woensdagen in blok 1 (vanaf woensdag 2 september) zijn er onderwijsbijeenkomsten op REC A van 15:00-17:00 uur. De meeste van deze sessies zullen worden gebruikt voor het vak Zorgverzekeringsrecht, en enkele sessies voor de beide andere vakken die in blok 1 worden gegeven; 
  • al het andere onderwijs in blok 1 wordt online gegeven. Nadere informatie daarover komt in de loop van augustus beschikbaar via de Canvas-pagina’s van de vakken. Houd deze dus goed in de gaten.

De afgelopen jaren kwam het contact tussen studenten tijdens en de rond de onderwijsbijeenkomsten makkelijk tot stand. Dat is onder de huidige omstandigheden veel lastiger. Om die reden zullen alle studenten worden ingedeeld in een mentorgroep bestaande uit 5 studenten. De mentorgroepen zullen regelmatig contact hebben met een van de docenten om vragen en ervaringen te bespreken. Ook kunnen de groepen zo vaak als dat nodig is onderling contact hebben.

Al het onderwijs op de campus of op een UvA gerelateerde locatie vindt plaats in zalen waar 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Vanzelfsprekend zijn de activiteiten op de campus onderhevig aan Covid-19-richtlijnen. Indien de overheid verdere beperkingen oplegt om de veiligheid en gezondheid te waarborgen, dan kan het nodig zijn om (een deel van) de activiteiten die op de campus is gepland staan, naar online te verplaatsen.