Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Mastertrack Commerciële rechtspraktijk (Privaatrecht)

Je kunt hier lezen hoe het onderwijs er bij de start van het collegejaar 2020-2021 in grote lijnen uit gaat zien. Het wordt een mix van digitaal en fysiek onderwijs. We lichten toe welke onderwijsactiviteiten er specifiek voor jouw opleiding zullen plaatsvinden in het eerste semester en dan met name in blok 1. Daarnaast geven we meer informatie over hoe de introductie er uit gaat zien.

Onderwijs de komende tijd

In blok 1 zal het onderwijs in zowel de verplichte vakken als de keuzevakken van de master Privaatrecht voor een (groot) deel online plaatsvinden met daarnaast (per vak verschillend) in meer of mindere mate activiteiten on site. De hoorcolleges voor het voor beide tracks verplichte vak Bijzondere overeenkomsten zullen in opgenomen vorm op Canvas worden aangeboden, eventueel aangevuld door kennisclips. De werkgroepen van dit vak zullen op de Roeterseilandcampus (REC) plaatsvinden, met uitzondering van enkele werkgroepen die via Zoom gegeven zullen worden en met name bedoeld zijn voor studenten die niet op het REC onderwijs kunnen volgen.

Het voor de mastertrack Commerciële rechtspraktijk verplichte vak Vennootschaps- en rechtspersonenrecht zal naast opgenomen hoorcolleges en online (via Zoom) verzorgde werkgroepen, diverse activiteiten (frequentie en precieze inhoud nnb) op het REC aanbieden. 

Voor alle masterstudenten zullen wekelijks kortdurende mentorbijeenkomsten georganiseerd worden (via Zoom en/of on site) en zal in de loop van blok 1 een scriptie- en keuzevakkenmarkt op locatie plaatsvinden. 

Al het onderwijs op de campus vindt plaats in zalen waar 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Vanzelfsprekend zijn de activiteiten op de campus onderhevig aan Covid-19-richtlijnen. Indien de overheid verdere beperkingen oplegt om de veiligheid en gezondheid te waarborgen, dan kan het nodig zijn om (een deel van) de activiteiten die op de campus is gepland staan, naar online te verplaatsen.