Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Mastertrack Arbeid en onderneming (Arbeidsrecht)

Je kunt hier lezen hoe het onderwijs er bij de start van het collegejaar 2020-2021 in grote lijnen uit gaat zien. Het wordt een mix van digitaal en fysiek onderwijs. We lichten toe welke onderwijsactiviteiten er specifiek voor jouw opleiding zullen plaatsvinden in het eerste semester en dan met name in blok 1. Daarnaast geven we meer informatie over hoe de introductie er uit gaat zien.

Onderwijs de komende tijd

Het onderwijs van de masteropleiding Arbeidsrecht verandert niet ingrijpend. Naast een verplicht vak – Arbeidsrecht Individueel of Vennootschaps- rechtspersonenrecht, afhankelijk van de door jouw gekozen track – volg je in het eerste blok een keuzevak, bijvoorbeeld Publiek Arbeidsrecht of Pensioenrecht. Het vak Publiek Arbeidsrecht behandelt overheidsregelingen ter bescherming van de gezondheid en veiligheid van werknemers en de regulering van de arbeidsmarkt in situaties waarin de overheid dit niet louter aan private partijen wil overlaten (allocatie van arbeid, arbeidsmigranten). Naast online hoorcolleges, onder meer door docenten uit de praktijk, zijn er op de campus interactieve live werkgroepen.

Als je Pensioenrecht volgt krijg je in beginsel online onderwijs van twee hoogleraren, één van de VU en één van de UvA, die tevens advocaat zijn. Zij zullen je onder meer wegwijs maken in het recent bereikte en belangrijke pensioenakkoord. In Arbeidsrecht Individueel, dat ook als keuzevak kan worden gevolgd, komt de positie van de werknemer in een arbeidsovereenkomst of die van een zelfstandige (zzp’er, platformarbeid) aan de orde, mede aan de hand van regelingen over loon, gelijke behandeling, ziekte, en ontslag. Het onderwijs in dit vak zal ook vooral online worden gegeven. De beoordeling voor het vak vindt mede plaats op basis van een door de studenten te schrijven paper over een opgegeven onderwerp.

De opleiding biedt veel mogelijkheden om met de praktijk kennis te maken en juridische en andere vaardigheden te oefenen, bijvoorbeeld in (a) de Moot Court Arbeidsrecht, een oefenrechtbank in het eerste semester, tweede blok; (b) het ‘lab’-vak Arbeidsrecht en herstructureringen (in het tweede semester) of (c) één van de law clinics, zoals de Fair Work & Equality Law Clinic (eerste en tweede semester) en de Legal Tech Clinic (tweede semester). Let op: voor deze vakken is slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar! Vanwege de coronabeperkingen vervalt dit collegejaar het lab-vak Arbeidsrecht van de toekomst. De vrijgevallen ruimte, in het derde blok van het eerste semester, kan worden besteed aan onderzoek voor of aan het schrijven van de masterscriptie (of het volgen van een vrij keuzevak). 

We starten het aankomend collegejaar in de masteropleiding met zogenoemde mentorgroepen, waarmee we de binding van de studenten onderling en de binding met docenten en de opleiding willen versterken. Een mentorgroep zal bestaan uit ongeveer 8 á 10 studenten en een docent. De groep zal – online of fysiek – in beginsel om de week bijeenkomen en zaken bespreken die de deelnemers zelf aandragen. Zo kunnen in de mentorgroep studenten elkaar helpen met het zoeken naar interessante onderwerpen voor de masterscriptie of met het formuleren van een goede onderzoeksvraag. Ook kunnen zeer recente rechterlijke uitspraken, boeken, artikelen of actuele onderwerpen worden bediscussieerd en uitgebeend. Via de mentorgroep kun je je opleiding zelf en met je medestudenten verder vorm en inhoud geven.

Al het onderwijs op de campus vindt plaats in zalen waar 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Vanzelfsprekend zijn de activiteiten op de campus onderhevig aan Covid-19-richtlijnen. Indien de overheid verdere beperkingen oplegt om de veiligheid en gezondheid te waarborgen, dan kan het nodig zijn om (een deel van) de activiteiten die op de campus is gepland staan, naar online te verplaatsen.