Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Fair Work & Equality Law Clinic

Amsterdam Law Clinics

De Fair Work and Equality Law Clinic is een initiatief van studenten en medewerkers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De clinic biedt juridische diensten aan met betrekking tot alle vraagstukken op het gebied van sociale rechten, arbeidsuitbuiting en gelijkheidsrecht.

In de Fair Work and Equality Law Clinic leer je als student om een gedegen zaak op te bouwen. De studenten van de clinic zijn direct betrokken bij het geven van juridisch advies over internationaal en nationaal arbeidsrecht, gelijkheidsrecht en economische en sociale rechten. Het doel is schendingen van fundamentele arbeidsrechten en economische en sociale rechten te voorkomen.

De clinic biedt pro deo-diensten aan diverse organisaties en aan individuele cliënten op het gebied van arbeidsrecht en gelijkheidsrecht. Tijdens de clinic wordt het kritisch denken van studenten gestimuleerd over de functies van het recht in de samenleving en de mogelijkheid om positieve veranderingen te bewerkstelligen. Vooral met betrekking tot arbeidsrechten, gelijkheidsrecht en economische en sociale rechten.

Protest tegen slechte werkomstandigheden

Teamwerk en een praktijkgerichte aanpak

Topstudenten in hun laatste studiejaren aan de rechtenfaculteit doen in teams onderzoek in de clinic. Zij worden begeleid door leden van de faculteit, o.a. van het onderzoeksinstituut AIAS-HSI. Als student krijg je intensieve, praktijkgerichte begeleiding bij het uitvoeren van juridisch onderzoek en het schrijven van een juridisch advies voor externe cliënten. De nadruk ligt op professionaliteit, kwalitatief hoogstaand werk, teamwerk en respect voor vertrouwelijkheid.

Het werk in de clinic

Het werk in de clinic bestaat uit projecten die worden uitgevoerd voor cliënten, waarvoor de studenten juridisch onderzoek doen, juridisch advies geven en juridische documenten opstellen. Het clinic-werk wordt uitgevoerd in een team van 3 tot 5 studenten met regelmatige vergaderingen met begeleiders (en cliënten).

Werkneemsters in Cuba

Het clinic-programma

Naast het clinic-programma van de Amsterdams Law Clinics biedt de Fair Work & Equality Law Clinic een thematische workshop aan. Via deze workshop verwerf je als student grondige kennis van de arbeidsreglementering en de rol van het arbeids- en gelijkheidsrecht op EU- en internationaal niveau (ILO, VN en Raad van Europa). Er wordt een overzicht gegeven van de Europese, internationale en Nederlandse wetgeving, die discriminatie op grond van geslacht, ras of etnische afkomst verbiedt, alsmede op grond van handicap, leeftijd, seksuele geaardheid of religie/geloof in een aantal gebieden. Deze achtergrond zorgt ervoor dat de studenten arbeidsrecht, ‘aanvaardbaar’ werk en gelijkheidsrechtelijke kwesties in de nationale en internationale juridische context kunnen analyseren. 

De belangrijkste discussiepunten zijn onder meer:

  • bronnen van het recht
  • sleutelbegrippen: directe discriminatie, indirecte discriminatie, intimidatie
  • bewijslast
  • rechtsmiddelen en sancties
Kenza Mena
Copyright: Kenza Mena
Het was mooie ervaring om mee te doen aan de Amsterdam Law Clinics. Ik heb mijn praktische vaardigheden verbeterd en heb geleerd om in een team te werken. De wekelijkse seminars waren zeer leerzaam en hebben mij geholpen de begrippen “public litigation” en “cause lawyering” beter te begrijpen. Kenza Mena, Fair Work & Equality Law Clinic 2020/2021

Toekomstige projecten

Komend semester, vanaf februari 2022, zullen FWELC studenten met vakbond CNV Internationaal werken aan een Single Entry Point klacht bij de Europese commissie over de arbeidsomstandigheden van werknemers in de mijnbouw sector in Colombia en Peru. Kennis van de Spaanse taal is een pre, maar geen vereiste.

Ook zal komend semester onderzoek worden gedaan naar de arbeidsrechtelijke positie van E-sporters. Vragen die daarbij aan de orde zullen komen, zijn onder meer in hoeverre E-sporters werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst of op basis van een andere overeenkomst, wat hun rechten en verplichtingen zijn in verhouding tot hun opdrachtgevers en of verbetering van hun rechtspositie wenselijk en haalbaar is.  

Huidige en voormalige projecten

Een zaak die in het eerste semester van het academisch jaar 2021/2022 van start is gegaan, betreft het bijstaan van een Nederlandse NGO bij het opstellen van een of meer dagvaardingen op het gebied van arbeidsrecht. 

Daarnaast kijken de studenten op verzoek van de opdrachtgever SOMO (Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen)  naar de beste manier om ervoor te zorgen dat multinationals aansprakelijk gehouden kunnen worden voor schade in de toeleveringsketen. SOMO onderzoekt de mogelijkheid om risicoaansprakelijkheid op te nemen in nieuwe wetgeving.

Een derde zaak betreft een vergelijkende studie over gezondheid en veiligheid op het werk in de sector persoonlijke en huishoudelijke diensten.

Tijdens het 2e semester van het academisch jaar 2020/21 hebben studenten zich bezig gehouden met de problematiek van arbeidsuitbuiting van EU-migranten die voor uitzendbureaus in Nederland werken. De clinic heeft gekeken naar zaken van Spaanse en Poolse werknemers die arbeidsproblemen ervaren of het slachtoffer zijn van arbeidsmisbruik. 

De Fair Work and Equality Law Clinic heeft ook onderzocht of de uitsluiting van sociale zekerheidsuitkeringen van werknemers die minder dan 4 dagen per week als huishoudelijke hulp werken, waaronder het verlenen van medische zorg op basis van het overheidsbudget dat aan hun particuliere werkgevers wordt verstrekt, (indirecte) discriminatie van vrouwen vormt, aangezien de overgrote meerderheid van deze huishoudelijke hulp uit vrouwen bestaat.

In een eerdere zaak van de Fair Work and Equality Law Clinic werd de kwestie van (indirecte) discriminatie aan de orde gesteld. De zaak ging over het onderwerp van gelijke beloning voor mannen en vrouwen. De rechtsvraag betrof de gewoonte om het salaris van een werknemer te baseren op zijn/haar laatstverdiende salaris in een eerdere functie en of dit (indirecte) discriminatie van vrouwen inhoudt. In deze zaak heeft de clinic samengewerkt met pro deo-advocaten.

Publicaties

In het tweede semester van 2020/2021 schreven masterstudenten van de Fair Work & Equality Law Clinic een rapport over arbeidsuitbuiting van Poolse arbeidsmigranten in Nederland. Een samenvatting van de bevindingen is hier beschikbaar.

Ook heeft een groep studenten onderzoek gedaan naar de situatie van Spaanse arbeidsmigranten in Nederland. Een samenvatting en aanbevelingen zijn hier beschikbaar.

Vragen

Heb je vragen over de Fair Work & Equality Law Clinic? Stuur dan een e-mail naar amsterdamlawclinics@uva.nl of neem contact op met docenten Marlies Vegter of Nuria Ramos Martin.

Mr. dr. M.S.A. (Marlies) Vegter

Clinical Lecturer Fair Work and Equality Law Clinic

Dr. N.E. (Nuria) Ramos Martin

Clinical Lecturer Fair Work and Equality Law Clinic

Aanmelden en toelating

De Fair Work and Equality Law Clinic staat in principe open voor alle masterstudenten van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA.

Andere vereisten zijn:

  • Je bent ten minste 10 uur per week beschikbaar 
  • Je hebt een sterk arbeidsethos, uitstekende communicatieve en (Engelse) schrijfvaardigheden, en een oprechte interesse in arbeidsrecht, eerlijke arbeidsomstandigheden en mensenrechtenwetgeving.

Oud-studenten van de clinic

Als je geïnteresseerd bent in meer praktische informatie over de clinic en ervaringen van voormalige studenten kun je contact opnemen met een van de onderstaande studenten. Stuur een e-mail naar amsterdamlawclinics@uva.nl voor de contactgegevens. 

Semester 2 2019-2020: Semester 1 2020-2021:
Jitte Rickli Kenza Mena
Valentine Schols Sergi Riudalbàs
Lejla Brkic  
Anastasiia Kachalova