Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Van jeugdzorg tot toekomst denken en van urbanisatie tot duurzaamheid: aan de UvA Academy volgen jaarlijks honderden professionals een masterclass in hun vakgebied. Lifelong learning heeft de toekomst, en is van belang voor zowel het individu, de maatschappij en de universiteit. En de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG)levert daar een actieve bijdrage aan.

De FMG-inbreng aan de UvA Academy begon met vier programma’s en nu, vier jaar later, is het aanbod bijna vervijfvoudigd. ‘Het geeft aan hoeveel behoefte er is aan deze vorm van post-academisch onderwijs’, zegt Esther Verhamme, FMG communicatieadviseur bij de UvA Academy.

‘Cursisten volgen gedurende zeven weken een programma dat wetenschappelijke inzichten combineert met de praktijk’, vertelt Verhamme. ‘Doordat deelnemers meestal een drukke baan moeten combineren met hun privéleven  reiken we de theorie voornamelijk tijdens de bijeenkomsten aan, zodat ze deze direct kunnen koppelen met hun eigen praktijk. Door met gastdocenten te werken uit zowel wetenschap en praktijk kunnen we de kennis daadwerkelijk dicht bij de deelnemers brengen. Dit doen we niet alleen door hoorcolleges te geven, maar ook onderwijsvormen aan te bieden die mensen aan het werk zetten. Tijdens de masterclass The Future of Work bijvoorbeeld, is er het rondetafelgesprek met verschillende generaties. Het is voor veel HR-managers een eyeopener dat het beleid niet perse aansluit op de wensen van generatie Z of de millennials. In De Toekomst van de Stad gaan we op excursie naar nieuwe gebieden, net als bij Omgevingspsychologie waar we locaties bezoeken die de theorie in praktijk hebben gebracht.’

Anders leren aankijken tegen vraagstukken

Lifelong learning is niet alleen leuk en inspirerend voor de deelnemers. ‘Doordat mensen nieuwe vaardigheden leren, kunnen ze doorstromen binnen het bedrijf waar ze werken of daarbuiten, en kunnen ze gemakkelijker inspelen op de voortdurend veranderende maatschappij en de nieuwe behoeften, die daaruit ontstaan. Voor de maatschappij als geheel is het uiteraard ook van groot belang dat de beroepsbevolking meegroeit met datgene wat er van haar wordt gevraagd. Nu en zeker ook in de toekomst.’

Wat zeggen deelnemers?

Martijn Ubink, Manager Strategie & Beleid, Ymere over de masterclass Future of Strategy: ‘Inspirerend, reflecterend en handelingsgericht! Een uitstekende Masterclass die inspireert om in je eigen organisatie daadwerkelijk met vernieuwing van het strategieproces aan de slag te gaan.’

Aimee Tops, senior adviseur strategie, Havensteder over de masterclass Maatschappelijke Opvang & Beschermd Wonen: ‘De docenten nemen je met hart en ziel mee in de wereld van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen en laten zien hoe denken vanuit de client, een (t)huis, goede begeleiding en optimale samenwerking een wereld van verschil kunnen maken.’