Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Kunstmatige intelligentie (AI) is meer dan alleen technologie. AI zal een grote invloed hebben op burgers en samenlevingen, zowel op wenselijke als ongewenste manieren. De Faculteit Maatschappij & Gedrag lanceert het platform CiSAI (Citizens, Society and Artificial Intelligence) om deze effecten van AI te analyseren.

Infographic die de thematische focus van CiSAI weergeeft
Infographic die de thematische focus van CiSAI weergeeft

Het FMG Platform Citizens, Society and Artificial Intelligence (CiSAI) brengt sociale en gedragswetenschappers van de Universiteit van Amsterdam bij elkaar die de effecten van AI op de samenleving en op individuele burgers analyseren. CiSAI zal een knooppunt zijn om uitwisseling te stimuleren en interdisciplinaire samenwerking te versterken. Het is een initiatief van Daniel Mügge, hoogleraar Political Arithmetic bij de afdeling politicologie, en Claes de Vreese, faculteitshoogleraar Artificial Intelligence, Data & Democracy (en vanaf 1 juni ook universiteitshoogleraar Artificial Intelligence and Society).

Waarom hebben we dit platform nodig en waarom nu?

‘De impact van AI op de samenleving kan ontwrichtend zijn. We hebben daarom een beter begrip nodig van hoe AI onze samenlevingen verandert, wie het meest wordt getroffen, waarom en wat de gevolgen zijn. De kennis en aanpak van de sociale en gedragswetenschappen zijn daarbij cruciaal', stelt Claes de Vreese.

Machtsverhoudingen veranderen

‘Kunstmatige intelligentie verandert machtsverhoudingen in de samenleving - bijvoorbeeld tussen werkgevers en hun werknemers, tussen bedrijven en consumenten, of tussen politieke campagnevoerders en kiezers. De sociale- en gedragswetenschappen duiden deze verschuivingen en werpen licht op de keuzes die samenlevingen (moeten) maken om een ​​toekomst vorm te geven waarin AI alomtegenwoordig is’, voegt Daniel Mügge toe. ‘Democratisch beheer van kunstmatige intelligentie vereist dat burgers de maatschappelijke veranderingen als gevolg van AI kunnen begrijpen.' 

CiSAI-thema's

Specifiek zal CiSAI zich richten op de volgende thema's:

  • AI & democratie, media en publieke opinie
  • AI & ongelijkheid
  • Openbaar beleid en bestuur van AI
  • AI & consumptie
  • De herconfiguratie van (openbare) ruimte door middel van AI
  • AI & de reorganisatie van de werkvloer

Academische inzichten en praktisch toepasbare bevindingen

CiSAI zal nieuwe academische inzichten opleveren en praktisch toepasbare bevindingen. Dit soort onderzoek gedijt en heeft impact door de interactie met niet-academische stakeholders, zoals ministeries, overheden en gemeenten. Zij moeten de vruchten plukken van AI-toepassingen en tegelijkertijd de publieke waarden bewaken en ethische valkuilen en onbedoelde neveneffecten vermijden. CiSAI bundelt FMG-onderzoek dat aan deze zorgen tegemoetkomt en licht werpt op de maatschappelijke uitdagingen die daarbij komen kijken.

Contact

Voor vragen over het platform kun je terecht bij een van de coördinatoren: Daniel Mügge (D.K. Muegge@uva.nl), of Claes de Vreese (C.H.deVreese@uva.nl).

Dhr. prof. dr. D.K. (Daniel) Mügge

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Political Economy and Transnational Governance

Dhr. prof. dr. C.H. (Claes) de Vreese

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Programmagroep: Political Communication & Journalism