Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to english

Muziekwetenschapper Henkjan Honing ontvangt een subsidie vanuit de Open Competitie – SGW van NWO voor zijn onderzoek naar welke cognitieve eigenschappen maken dat we muziek kunnen waarnemen en waarderen.

De Open Competitie – SGW geeft onderzoekers uit de sociale en geesteswetenschappen de kans onderzoek te verrichten naar een onderwerp van eigen keuze, zonder thematische randvoorwaarden. De subsidie bedraagt maximaal 750.000 euro per aanvraag.

Muzikaliteit ontrafelen

Hoogleraar Muziekcognitie Henkjan Honing en zijn team ontvangen de financiering voor het project Het ontrafelen van onze capaciteit voor muziek, waarin ze muzikaliteit gaan onderzoeken door middel van een reeks luisterexperimenten in de vorm van aantrekkelijke geheugenspelen.

Muzikaliteit is een aanleg waarover vrijwel alle mensen beschikken: een verzameling eigenschappen die het ons mogelijk maken van muziek te genieten. Het onderzoek van Honing richt zich op het in kaart brengen van deze eigenschappen – denk bijvoorbeeld aan het vermogen om ritmes en melodieën te herkennen.

Online games

‘Naast veldwerk in Congo-Brazzaville en onderzoek in het Amsterdamse laboratorium gaan we online games ontwikkelen waar iedereen vanachter zijn eigen computer aan kan deelnemen’, vertelt de hoogleraar. ‘Daarmee hopen we grote hoeveelheden data te verzamelen van muziekluisteraars over de hele wereld, om zo een beter beeld te krijgen van de menselijke capaciteit voor muziek.’

Het onderzoek zal worden ingebed in het virtuele Amsterdam Music Lab. Op de website van het lab zijn al enkele voorbeelden te vinden van online luisterexperimenten, zoals het onderzoek Hooked on Music, waarin mensen hun kennis van Songfestivalmuziek kunnen testen. Meer informatie over het muzikaliteitsonderzoek is te vinden op de website van de Music Cognition Group.

Dhr. prof. dr. H.J. (Henkjan) Honing

Faculteit der Geesteswetenschappen

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

 

De Amsterdamse effectenbeurs

Behalve aan het onderzoek van Honing is ook financiering toegekend aan het project Effecten meten. Beurs, beleggersgedrag, en economische groei in Nederland, 1870-1940. Dit project is voortgekomen uit onderzoek waarbij FGw'er Joost Jonker, bijzonder hoogleraar Bedrijfsgeschiedenis, betrokken is. In het project worden de impact en het functioneren van Amsterdamse effectenbeurs in de jaren 1870-1940 onderzocht.