Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Verdiepende gesprekken taskforce sociale veiligheid

Doel van de verdiepende gesprekken

De taskforce sociale veiligheid haalt informatie op voor plannen en aanbevelingen.Daarvoor heeft de taskforce sociale veiligheid in 2019 inventariserende gesprekken gevoerd met onder andere decanen, directeuren van diensten, directeuren bedrijfsvoering, chief diversity office, ombudsfunctionaris, Centrale Studentenraad, Amsterdam United en de PhD council. Als verdieping op de inventarisatie zijn groepsgesprekken gevoerd met medewerkers en studenten. In deze gesprekken zijn perspectieven over sociale veiligheid op de universiteit worden uitgewisseld en konden deelnemers perspectieven delen over wat er volgens hen anders zou moeten of kunnen op de UvA. 

Voor wie wel ervaringen en perspectieven wilde delen maar niet kon deelnemen in september was er een online vragenlijst waarmee medewerkers en studenten hun perspectieven schriftelijk konden delen. De Taskforce vindt het belangrijk dat iedereen die wil bijdragen daarvoor de kans krijgt. 

De taskforce bedankt iedereen die heeft deelgenomen aan een van de gesprekken of de vragenlijst heeft ingevuld. Er is veel gebruik van gemaakt en waardevolle informatie opgehaald voor de aanbevelingen van de Taskforce.

Meer over de verdiepende gesprekken

De taskforce sociale veiligheid had de gesprekken al in het voorjaar gepland, maar deze groepsgesprekken konden niet doorgaan door de coronamaatregelen. Daarom is er in juli een pilot gehouden voor online groepsgesprekken en volgden er in september en oktober meer verdiepende groepsgesprekken voor studenten, onderzoekers en docenten, leidinggevenden, OBP’ers en medewerkers in de patiëntenzorg.

De online sessies vonden plaats onder begeleiding van Liza Mügge (voorzitter taskforce sociale veiligheid en UHD politicologie) en één van de leden van de taskforce sociale veiligheid. Zij worden ondersteund door projectmedewerker Iris Kingma. Deelname hieraan was uiteraard geheel vrijwillig. Er werd toestemming gevraagd om gegevens en data te verzamelen en verwerken, zie daarvoor de informatie over geïnformeerde toestemming (’informed consent’) via onderstaande links.

NB: Wil je een bepaald probleem persoonlijk bespreken, kijk dan op uva.nl/socialeveiligheid voor een vertrouwenspersoon of een andere persoon of instantie die je kan helpen als je te maken hebt met ongewenst gedrag of onveilige situaties aan de UvA.