Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Taskforce sociale veiligheid

Tot eind 2020 werkt een UvA-taskforce aan het versterken van de sociale veiligheid van medewerkers en studenten. De taskforce inspireert, spoort verbeteringen aan op het gebied van sociale veiligheid en houdt overzicht over lopende verbeteringen.

De taskforce richtte zich op 4 domeinen uit de overzichtsnotitie sociale veiligheid.

  • Bouwen aan een veilige universiteit (versterken van organisatie en preventie)
  • Snelle hulp als het nodig is (borgen van signalen en afhandelen van vragen/klachten/incidenten)
  • Veiligheid in kaart (monitoren en signaleren)
  • Een veilige campus voor iedereen (fysieke en online omgeving)

De juridische kant van de organisatie van sociale veiligheid, zoals het domein borgen van signalen en afhandelen van klachten, de positie van de ombudsfunctionaris en inbedding vertrouwenspersonen is door anderen doorgelicht.

In 2019 heeft de taskforce inventariserende gesprekken gevoerd met onder andere decanen, directeuren van diensten, directeuren bedrijfsvoering, chief diversity office, ombudsfunctionaris en PhD council. Als verdieping op de inventarisatie zijn in 2020 verder gesprekken gevoerd met medewerkers en studenten. Daarnaast werkte de taskforce aan aanbevelingen op het gebied van cultuur, beleid en communicatie. De vindbaarheid en bekendheid van de verschillende loketten waar medewerkers terecht kunnen is verbeterd en daar zal meer bekendheid aan worden gegeven in een campagne die in het voorjaar van 2021 start. Om het gesprek over sociale veiligheid te stimuleren, wordt het toneelstuk The Learning Curve opgevoerd op alle campussen. De planning hiervan is door de coronamaatregelen verschoven van 2020 naar 2021. De aanbevelingen van de taskforce worden in februari 2021 gepresenteerd.