Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to english

Homework Hub

Ben je een student die op zoek is naar diversiteitstages en maatschappelijke projecten? Via de Homework Hub kun je hiervoor terecht bij verschillende partnerschappen met maatschappelijke organisaties.

De Homework Hub heeft als primair doel de onderwijskloof te dichten en de representatie van ondervertegenwoordigde studenten in de academische wereld te vergroten. Door duurzame partnerschappen aan te gaan met maatschappelijke organisaties die huiswerkbegeleiding en ambassadeur- en mentorprogramma’s aanbieden, die representatie en burgerschap op verschillende onderwijsniveaus en in verschillende Amsterdamse buurten aanpakken, wil het CDO-team bijdragen aan het dichten van de onderwijskloof voor studenten van kleur en zwarte studenten. De Homework Hub faciliteert ook duurzame uitwisselingen voor UvA-studenten die studiepunten kunnen behalen bij deze maatschappelijke organisaties waar ze stages kunnen lopen en maatschappelijke projecten kunnen doen.

Ben jij geïnteresseerd? Neem dan contact op met een van de Homework Hub partners. Voor meer informatie kun je ook contact opnemen met Alfie Martis (Homework Hub coördinator) via: M.A.A.Martis@uva.nl.

 • Stichting IMC Weekendschool

  Stichting IMC Weekendschool biedt sinds 1998 aanvullend onderwijs aan jongeren vanaf tien jaar uit de armste wijken van Nederland, op of in samenwerking met scholen met een zware tot zeer zware schoolweging. In duurzame programma’s, gericht op algemene vorming en persoonsontwikkeling, krijgen jongeren jarenlang elke week les van professionals (vrijwilligers) die met passie hun vak uitoefenen. Door lessen van bevlogen vakexperts ontwikkelen de jongeren motivatie voor het leven.

  Het onderwijs van Stichting IMC Weekendschool voedt de natuurlijke motivatie van jongeren om de wereld te ontdekken. In ons onderwijs leren de jongeren niet ‘voor later’ maar leren ze nu wat ‘later’ is. Jongeren ontmoeten wekelijks bevlogen vakexperts uit uiteenlopende sectoren die hen hun vak laten ervaren. In het brede curriculum kunnen jongeren volop experimenteren in de echte wereld en worden zij gestimuleerd deze met een nieuwsgierige en betrokken houding tegemoet te treden. Ze maken kennis met vijftien vakken waaronder Recht, Geneeskunde, Journalistiek, Beeldende Kunst, Techniek, Taal en Poëzie, Ondernemen, Filosofie, en Politiek. Excursies maken een belangrijk deel uit van het curriculum. Vaardigheden zijn in elk vak verweven. Mening verwoorden en naar elkaar luisteren worden elke week geoefend, net als gesprekken voeren met volwassenen. Zo bereiden de jongeren zich spelenderwijs voor op de belangrijkste stap na hun schoolbestaan: een gemotiveerde stap in de samenleving.

  Vier programma’s, één missie

  In 2020 heeft Stichting IMC Weekendschool 4 programma’s door heel Nederland:

  • IMC Weekendschool: 3 vestigingen in Amsterdam
  • IMC Alumni, het vervolgprogramma voor gediplomeerden
  • IMC Basis, weekendschoolonderwijs geïntegreerd in de basisschool: 2 basisscholen in Amsterdam 
  • IMC on Tour, het programma voor nieuwkomerskinderen: 1 taalschool in Amsterdam

  Wekelijks nemen 3.000 jongeren deel aan onze onderwijsprogramma’s. Alle programma’s werken vanuit dezelfde missie en visie: jongeren hun zelfvertrouwen vergroten en hun toekomstperspectieven verbreden. Laat jij de leerlingen kennis maken met de UvA?

  Contactpersonen

 • Weekend Academie

  Weekend Academie is een non-profit organisatie met het doel de kansenongelijkheid onder jongeren te reduceren. Onze passie is jongeren motiveren het beste uit zichzelf te halen. Dit doen we onder andere door het geven van inhoudelijke begeleiding, coaching en het verbeteren van studievaardigheden. Binnen onze programma's staan talentontwikkeling, ouderbetrokkenheid, schoolsucces en zelfvertrouwen centraal. 
  Ben je benieuwd naar ons aanbod? Lees hier meer over onze programma's.

  Wil je een bijdrage leveren aan één van onze programma's of wil je graag meer informatie ontvangen? Mail gerust naar Sharon Baljet via sharon.baljet@weekendacademie.nl

  Contactpersoon

 • Life Skills

  Life Skills ondersteunt jeugd in de leeftijd van 10-18 jaar in de ontwikkeling van levensvaardigheden, zelfliefde, zelfvertrouwen en burgerschapsvorming, zodat zij ‘know how’ hebben, zich te manifesteren in de samenleving en regie durven te nemen over hun leven voor een duurzame toekomst. Dit doet Life Skills met workshops en trainingen, huiswerk- en studiebegeleiding in hoge groepscohesie en 1-op-1 coaching aan jeugd en hun ouders.

  Ieder kind heeft recht op onderwijs. Op eerlijk onderwijs. Echter, we weten dat er óók in het onderwijs sprake is van ongelijkheid. Hiervan is vooral sprake in wijken waar het sociaal, cultureel en economisch kapitaal minimaal is, zoals Amsterdam Zuidoost. Om de leerlingen uit achterstandswijken gelijke kansen te bieden, wordt ingezet op extra onderwijs, onder de noemer bijles of huiswerkbegeleiding. En dat is goed. Heel goed. Maar er is nog meer aan de hand. De kinderen groeien op in een niet-westerse milieu. Een milieu dat vaak niet aansluit op de normen en waarden van de Nederlandse samenleving. Wat gebeurt er, de leerlingen krijgen extra onderwijs voor gelijke kansen in het onderwijs en mede hierdoor behalen zij hun diploma. Vervolgens gaan zij zich manifesteren in de samenleving. De kennis en kunde op het gebied van hun vak is uiteraard aanwezig. Wat dan ontbreekt zijn de vaardigheden en kennis over het reilen en zeilen binnen de westerse cultuur en de Nederlandse samenleving. Zij komen terecht in een cultuurschok, met wederzijds onbegrip en onzekerheid. Hierdoor kunnen zij zich moeilijk manifesteren in de samenleving. Sommigen worden angstig, boos en geven de hoop op. Er wordt niet volledig gebruik gemaakt van hun kennis en zij gaan beneden hun niveau aan de slag. Zonde natuurlijk!

  Sinds 2006 is in de wet vastgelegd dat basis- en voortgezet onderwijs actief burgerschap en sociale integratie moeten bevorderen. Burgerschapsvorming betekent het ontwikkelen van burgerschapskennis, vaardigheden en houdingen, zodat men ‘know how’ heeft om zich te manifesteren in de samenleving. Goed burgerschap is belangrijk, want hiermee kan men een actieve bijdrage leveren aan de samenleving. Burgerschapsonderwijs wordt deels op school gegeven en deels leert men deze vanuit het netwerk, met name van ouders, familie, vrienden op clubs en media. De vaardigheden die vanuit het netwerk worden aangeleerd zijn sociaal-cultureel afhankelijk. Dit betekent dat kinderen die opgroeien in een westerse milieu deze waarden over het algemeen vanzelf meekrijgen. Kinderen die opgroeien in een niet-westerse cultuur krijgen de noodzakelijke vaardigheden dus niet vanzelf mee.

  Door gebrek aan burgerschapsvorming, levensvaardigheden, zelfliefde en zelfvertrouwen blijft goed burgerschap voor mensen die opgroeien in een kapitaalarme omgeving, een grote uitdaging. Willen we werken aan een divers en inclusief Nederland? Dan is het belangrijk om deze milieus bij elkaar te brengen. Met Life Skills gaan we hier door het geven van de juiste vaardigheden aan werken. Want alleen dan is goed burgerschap haalbaar. Bij Life Skills zetten we naast huiswerk- en studiebegeleiding dus ook in op burgerschapsvorming. Hierbij is onderwijs in burgerschapsvorming en levensvaardigheden even belangrijk als onderwijs op school. Deze methode van onderwijs noemen wij innovatief onderwijs: innovatief onderwijs voor goed burgerschap. Hiermee ambiëren we de ‘gap’ tussen onderwijs en burgerschap te vullen, waardoor een betere aansluiting met de samenleving wordt bevorderd en diversiteit en inclusie binnen de samenleving wordt gerealiseerd.

  Contactpersoon

 • Stichting Scientia Potentia Est (SPE)

  Stichting Scientia Potentia Est (SPE) is opgericht in 2012 en gevestigd in Amsterdam Zuidoost. De stichting is ontstaan uit een vrijwillig initiatief van de vader van Meester Kwame, die al sinds de jaren negentig jongeren uit de buurt hielp met hun huiswerk. Inmiddels is dit initiatief uitgegroeid tot een professionele organisatie die dagelijks tientallen scholieren begeleidt op weg naar een mooie toekomst.

  SPE is er voor alle jongeren, ongeacht sociale achtergrond en leerniveau. Onder leiding van Meester Kwame wordt maar liefst 6 dagen in de week huiswerkbegeleiding verzorgd. SPE doet dit op maat en specifiek gericht op de behoefte van ieder individueel kind. Het doel is om middels huiswerkbegeleiding ervoor te zorgen dat ieder kind goede resultaten boekt op school en een mooie bijdrage mag leveren aan de maatschappij.

  Contactpersoon

 • Fawaka Ondernemersschool

  Fawaka Ondernemersschool is een sociale onderneming met een heldere missie: alle kinderen en jongeren in Nederland kennis laten maken met duurzaam ondernemerschap. Ondernemen is een geweldige manier om te leren doorzetten, beslissen, aanpakken en aanpassen. Het is ook een mooie manier om een duurzame en inclusieve samenleving te maken, omdat het niet alleen over praten maar ook over doen gaat.

  De Ondernemersschool focust daarbij op kinderen die moeilijk toegang hebben tot innovatieve educatieve programma’s. Want álle kinderen moeten mee kunnen doen, ongeacht de wijk waarin ze opgroeien, hun achtergrond of hun manier van leren. Ieder kind heeft het recht op een positieve manier naar zichzelf te kunnen kijken en zich te ontwikkelen.

  Om de grote ecologische en maatschappelijke uitdagingen waar wij als land en wereld voor staan het hoofd te kunnen bieden moeten we de jonge generatie duurzaam en inclusief onderwijs gekoppeld aan ondernemend gedrag bieden. Dit wordt de basis voor iedere jonge wereldburger.

  Duurzaam en inclusief onderwijs bieden we door verschillende door onszelf ontwikkelde lesprogramma’s aan te bieden als workshops, voor buitenschoolse opvang en als reguliere programma’s op basisscholen en het voortgezet onderwijs. Zo hebben we het programma Choco ondernemers, Upcycle Ondernemers, Techniek Ondernemers en nog veel meer. Ook hebben wij sinds kort het Fawaka WereldBurgerschap. Hiermee bieden we scholen lessen en programma’s rondom duurzaamheid, trainingen rondom antidiscriminatie, een pad naar een inclusieve schoolbibliotheek, wereldgeschiedenis, mensenrechteneducatie en meer.

  Omdat wij het belangrijk vinden dat elke leerling zichzelf kan herkennen in de docenten die wij voor de klas zetten vinden we het belangrijk dat de diversiteit die Nederland rijk is terug te zien is in de mensen die we aannemen. We moedigen daarom met name studenten met een niet-Westerse migratie-achtergrond aan om contact met ons op te nemen.

  Contactpersoon

 • Stichting Move

  Move zet zich in voor kinderen en jongeren van 10 tot 16 jaar die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. In onze doorlopende leerlijn van maatschappelijke projecten ontdekken zij hun talenten en welke waardevolle positie zij in de samenleving kunnen innemen. Studenten begeleiden de leerlingen hierbij. In al onze projecten staat ontmoeting centraal: kinderen, jongeren en studenten ontdekken samen andere leefwerelden en verbreden hun perspectief.

  Move is in heel Nederland actief: per jaar doen meer dan 500 studenten en young professionals mee met onze projecten!  Studenten kunnen op verschillende manieren meedoen, ook in Amsterdam! In elk project lever je een maatschappelijke bijdrage, ontwikkel je je talenten, vergroot je je netwerk en werk je aan je cv.

  Projecten

  Basisschoolproject

  Duur: 4-6 maanden.

  In dit project  bedenken basisschoolkinderen uit een kwetsbare wijk in Amsterdam hoe ze hun eigen buurt kunnen verbeteren. Studenten helpen deze plannen te realiseren en geven zo samen met de kinderen hun buurt een boost. De kinderen ontdekken hun talenten en leren trots te zijn op zichzelf, het resultaat en de wijk.

  Als student doe je bij dit project ervaring op met onderwijs geven, projectmanagement, sociaal ondernemen en coaching.

  Move Your World op het vmbo

  Duur: 2 dagdelen

  Met Move your world komen jongeren op het vmbo vanuit hun eigen ideeën en talenten in actie voor een ander. Ze ontdekken hoe leuk het kan zijn om hun eigen bedachte acties uit te voeren en komen positief onder de aandacht. Zo krijgt hun zelfvertrouwen een boost en ervaren ze hoe waardevol ze zijn voor de wereld om hen heen. Als student doe je bij dit project ervaring op met coaching en het geven van onderwijs.

  Move in 1 dag

  Duur: 1 dag

  Met Move in 1 dag ontdekken basisschoolkinderen in korte tijd wat ze kunnen bereiken en welke impact ze op hun eigen leefomgeving kunnen hebben. In één dag ontdekken ze hun talent en leren maatschappelijk participeren, door een project te verzinnen om de buurt te verbeteren en dit gelijk uit te voeren. Als student doe je bij dit project ervaring op met coaching en het geven van onderwijs.

  Contactpersoon

 • Passie voor je Toekomst

  Missie

  Passie voor je Toekomst staat voor jongeren die energiek en flexibel zijn. Wij willen jongeren duurzaam motiveren die willen werken naar een betere leefomgeving, goede schoolprestaties, en meer motivatie. Hun sociaal economische positie wordt versterkt door persoonlijke ontwikkeling en het prikkelen van zelfbewustzijn.

  Visie

  'Durf je Dromen te Doen' is ons motto. Wij zien Passie als duurzame intrinsieke motivator en de krachtigste motor tot succes. 'Durven' staat voor het volgen van je intuïtie of het luisteren naar het kleine stemmetje om een uitdaging aan te gaan of een kans te grijpen. 'Dromen' staat voor onbegrensd denken en geloven dat je alles kunt zijn of worden. 'Doen' staat voor planmatig uitvoeren van wie je wilt zijn nu en in de toekomst.

  Wij van Passie voor je Toekomst geloven dat eenieder talent heeft.

  Met onze organisatie hebben we de volgende doelstellingen:

  • Het stimuleren van jongeren en studenten van diverse achtergronden om hoge ambities voor zichzelf te stellen en het beste uit zichzelf te halen.
  • Het duurzaam inspireren en activeren van jongeren, door vanuit hun passie hun doelen vast te stellen en na te streven.
  • Jongeren motiveren om hun studie te continueren en minimaal een startkwalificatie te behalen zodat het aantal vsv’ers daalt.
  • Jongeren koppelen aan een werkgever voor een stageplaats of baan.
  • Het bevorderen van essentiële kennis en vaardigheden op het gebied van onderwijs, ondernemerschap en de arbeidsmarkt.
  • Het stimuleren van jongerenparticipatie in de Nederlandse samenleving om de kans op maatschappelijke uitval te verkleinen.
  • Het versterken van de kwaliteit van het sociale netwerk van jongeren met diverse achtergronden.
  • De jongeren bewust maken van de voorbeeldfunctie op het gebied van de ontwikkelde leiderschapskwaliteiten.

  Contactpersonen

  • Raoul Vertrouwd (voorzitter Stg. Passie voor je Toekomst)
  • Shivani Jagroep (projectmanager Stg. Passie voor je Toekomst)

  Beiden bereikbaar via: info@passievoorjetoekomst.nl

 • StudieHub

  StudieHub is een sociaal initiatief dat zich inzet voor een inclusiever onderwijs door de verschillende startposities van toekomstige studenten te erkennen. Door kosteloos een intensief voorbereidend onderwijsprogramma aan te bieden aan mavo-, havo- en vwo-scholieren uit Amsterdam-Oost, dient StudieHub om de drempel te verlagen voor scholieren die privaat-bijles niet kunnen veroorloven. Dit prestudeer traject bevordert hierdoor zowel de inclusie van scholieren van lagere socio-economische achtergrond, als het verkleinen van de onderwijskloof. Daarnaast functioneert het aanbieden van een gratis voorbereidend onderwijsprogramma ook om de financiële middelen bij de desbetreffende gezinnen tot andere doeleinden beschikbaar te stellen, en zo dus armoede in de buurt aan te pakken. Hiernaast ligt er een focus op het aankaarten van concrete vraagstukken die komen kijken bij studeren aan het hoger onderwijs.

  Als betrokken student ga je aan de slag met de scholieren en help je ze verder met academische en persoonlijke vraagstukken. Je aanwezigheid wordt afgestemd op je beschikbaarheid, dus het valt goed te combineren met je studie! Daarnaast vinden er verschillende activiteiten plaats met de rest van het team, zoals trainingen en sociale activiteiten!

  StudieHub is een initiatief van DiversityTalks.

  Contactgegevens