Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Juridische Zaken

De afdeling Juridische Zaken (JZ) ondersteunt en adviseert het College van Bestuur, de secretaris van de universiteit, het management van faculteiten en centrale eenheden en andere stafafdelingen op strategisch niveau. JZ behandelt bezwaren en beroepen van medewerkers en studenten.

JZ adviseert de zeer diverse onderdelen van de UvA bij de implementatie en interpretatie van wet- en regelgeving en jurisprudentie op uiteenlopende gebieden, zoals:

 • onderwijsrecht (interpreteren van wet- en regelgeving op het gebied van het hoger onderwijs zoals de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek; adviseren over onderwijs- en examenregelingen; opstellen en beoordelen van UvA-brede regelingen; opstellen van gemeenschappelijke regelingen)
 • ambtenarenrecht (adviseren over en begeleiden procedures bij personeelskwesties; rechtspositie hoogleraren; behandeling van personele bezwaren en klachten; overgang naar WNRA)
 • contractenrecht (opstellen en beoordelen van diverse contracten, samenwerkingsovereenkomsten, conflictbeslechting)
 • medezeggenschapsrecht
 • rechtspersonen (adviseren betreffende de oprichting of ontbinding van rechtspersonen, het opstellen en wijzigen van statuten)
 • intellectueel eigendomsrecht (adviseren betreffende auteurs-, octrooi- en merkenrecht, het afhandelen van auteursrechtelijke geschillen)
 • aanbestedingsrecht (beoordelen van aanbestedingsstukken, de juridische begeleiding van het aanbestedingstraject, het afhandelen van aanbestedingsgeschillen)
 • vastgoed (beoordelen en opstellen van huur- en bouwcontracten, de afhandeling van geschillen)
 • aansprakelijkheidsrecht (behandeling van claims tegen en namens de UvA)
 • privacy (advisering betreffende gebruik persoonsgegevens bij onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering)
 • Wet openbaarheid bestuur (Wob)

Tevens treedt JZ op als makelaar bij uitbesteding van juridische zaken door faculteiten en eenheden aan externen (juridische adviseurs, advocaten) en verzorgt JZ de ondersteuning en het secretariaat van het Centraal stembureau, van de centrale Klachtencommissie voor medewerkers en studenten, van de Commissie Wetenschappelijke Integriteit, het College van Beroep voor de Examens en de Geschillenadviescommissie Studentenbezwaren.