Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Organisatie

Zwaartepunten en centra

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen

Onderzoekszwaartepunten en centra brengen expertise op specifieke thema's bij elkaar en overstijgen de disciplines en faculteit. Zwaartepunten worden financieel ondersteund in universitaire en facultaire zwaartepuntenprogramma's, centra vanuit de onderzoeksgroepen zelf. De volgende zwaartepunten en centra zijn bij de faculteit ondergebracht.

Hedendaagse Europe Studies 

De wederzijdse afhankelijkheid van Nederland, Europa en de wereld stellen ons voor uitdagingen die we moeten begrijpen en waar we antwoorden op moeten formuleren. Het zwaartepunt ACES richt zich op onderzoek, onderwijs, publieke evenementen en debatten over de Europese Unie en haar lidstaten.
Engelstalige website Amsterdam Centre for European Studies (ACES)

Brein en Cognitie 

Het zwaartepunt Brain and Cognition (ABC) bestudeert hoe de hersenen de mentale vaardigheden van mensen mogelijk maken en hen zo in staat stellen adequaat om te gaan met de omgeving en zich leren te verbeteren.
Engelstalige website Brain & Cognition (ABC) 
Nederlandse pagina Brain & Cognition (ABC)

Communicatie 

Het zwaartepunt Communication onderzoekt de inhoud, het gebruik en de effecten van media en communicatie. Het interdisciplinaire onderzoek stelt theorievorming en -toetsing van media effecten, onderliggende processen en relevante condities centraal.
Engelstalige pagina Communication

Conflict studies

Het Amsterdam Centre for Conflict Studies (ACCS) biedt een platform voor de uitwisseling tussen onderzoekers die conflict onderzoeken en  beleidsmakers en professionals die zich bezig houden met het oplossen van conflict.
Website ACCS

Duurzame Ontwikkeling

Het Centre for Sustainable Development Studies (CSDS)  brengt expertise bijeen om urgent emilieuvraagstukken te analyseren met speciifieke aandacht voor ongelijkheid, armoede en menselijke waardigheid.
Website CSDS

Gender en Seksualiteit

Het Amsterdam Research Centre for Gender and Sexuality (ARC-GS) biedt een interdisciplinair forum voor wetenschappers en studenten naar de thema's gender en seksualiteit in de sociale wetenschappen. 
Website ARC-GS

Gepersonaliseerde Communicatie

Het zwaartepunt Personalised Communication gaat in op de fundamentele veranderingen in en uitdagingen van hedendaagse communicatie, met specifieke aandacht voor  gebruikersgerichte communicatie, de korte aandachtsboog van gebruikers en de online competitie voor die aandacht.  
Engelstalige webpagina Gepersonaliseerde Communicatie

Gezondheidscommunicatie

Het Amsterdam Center for Health Communication (ACHC) streeft er naar om gezondheid te bevorderen door middel van wetenschappelijk onderzoek naar effectieve communicatie.
Website ACHC

Global Health 

Met het toegenomen internationale verkeer en globalisering zijn ook ziekten wereldwijd geworden, zien we een toenemende migratie van medisch personeel, een grote verspreiding van medische technologie, maar paradoxaal genoeg ook toenemende ongelijkheid in de gezondheidszorg tussen landen. Het zwaartepunt Social Science and Global Health (SSGH) analyseert hoe deze problemen aan te pakken en adequate gezondheidszorg te organiseren.
Nederlandstalige pagina Global Health
Engelstalige website Global Health

Human(e) AI

Het zwaartepunt Human(e) AI stimuleert en verbindt onderzoek naar de juridische, ethische en maatschappelijke gevolgen van AI en geautomatiseerde besluitvorming (automated decision-making, ADM).
Nederlandstalige website Humane(e) AI

Instituties en Ongelijkheid 

In de afgelopen decennia nam de inkomens- en vermogensongelijkheid in veel landen toe, gingen armoedecijfers omhoog en bleef er sprake van ongelijke kansen in het onderwijs. Het zwaartepunt AMCIS analyseert welke rol instituties in deze ongelijkheidsvraagstukken spelen, specifiek als we kijken naar sociale afkomst, onderwijs, gender en etniciteit.
Engelstalige website Instituties en Ongelijkheid (AMCIS)

Jeugd, onderwijs en ontwikkeling

Het zwaartepunt Yield voert multidisciplinair onderzoek uit naar de bioecologie van menselijke ontwikkeling, van kindsheid tot jong volwassenheid. Het brengt de perspectieven van geneeskunde, pedagogiek, psychologie, onderwijswetenschappen, communicatie,  economie en psychometrie bij elkaar.  
Engelstalige website Yield

Kinderen, adolescenten en media

Het Center for research on Children, Adolescents and the Media (CcaM) stelt zich als doel de rol die media in het dagelijks leven van kinderen en adolescenten speelt, beter te begrijpen, zowel de gevolgen van media als de onderliggende oorzaken voor het gebruik en effect.
Website CcaM

Migratie en etniciteit

Het Instituut voor Migratie en Etnische Studies (IMES) is een multidisciplinair en interfacultair centrum dat zich richt op internationale migratie en de integratie van migranten en hun kinderen in internationaal vergelijkend perspectief. 
Website IMES

Politieke communicatie

Het Centrum voor Politiek en Communicatie (CPC) is een ontmoetingsplaats voor wetenschappers, journalisten, politici en andere in politieke communicatie geinteresseerden. Het biedt een forum voor onderzoek en onderwijs op het gebied van politieke communicatie, en ter uitwisseling van theorieen en ideeen over media, politiek en publieke opinie. 
Website CPC

Stedelijke geestelijke gezondheid

De kenmerken van stedelijke gebieden maken het stadsleven niet alleen aantrekkelijk, maar ook veeleisender en stressvoller dan het leven in landelijke gebieden. Dit heeft een negatieve weerslag op de geestelijke gezondheid. Het zwaartepunt Urban Mental health (UMC) streeft ernaar meer inzicht te krijgen in de geestelijke gezondheid in stedelijke gebieden en deze te bevorderen.
Ga naar de website

Stedelijk onderzoek

Voor meer dan de helft van de wereldbevolking zijn stedelijke gebieden dé ‘natuurlijke' woonomgeving. Een eerlijkere, rechtvaardigere en duurzamere samenleving kan niet verwerkelijkt worden zonder steden en stadsbewoners. Het onderzoekszwaartepunt CUS stimuleert interdisciplinaire, internationale en maatschappelijke samenwerking in onderzoek naar steden.
Nederlandstalige pagina Urban Studies (CUS)
Engelstalige website Urban Studies (CUS)