Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN

Afdeling Onderwijsbeleid

Hoofd van de afdeling

 • Onderwijsbeleid (bachelor en master)
 • Ondersteuning Onderwijsdirecteuren
mw. S.C.M. (Sharon) Nijemanting MSc

Hoofd afdeling Onderwijsbeleid

 

Onderwijsbeleid (bachelor) en kwaliteitszorg

 • Bachelorbeleid, dossiers o.a. BSA, honours, minors
 • Onderwijs- en examenregelingen (OER)
 • Visitaties
 • Ondersteuning opleidingscommissies
 • Secretaris Raad van College of Humanities
mw. M. (Maartje) Piet

Faculteit der Geesteswetenschappen

 

Onderwijsbeleid (master), diversiteit en internationalisering

 • Masterbeleid, dossiers o.a. Premasters, toegankelijkheid
 • Diversiteitsbeleid
 • Taalbeleid, inclusief ondersteuning BA- en MA-voertaalwijzigingen
 • Secretaris Raad van Graduate School of Humanities
mw. drs. A.R. (Letje) Lips

Faculteit der Geesteswetenschappen

 

Kwaliteitszorg

Barbara Gelissen is verantwoordelijk voor:

 • Onderwijsevaluaties
 • Visitaties
 • Ondersteuning opleidingscommissies
 • Ondersteuning examencommissie

Jan Rotmans is verantwoordelijk voor:

 • onderwijsevaluaties
 • facultaire coördinator opleidingscommissies
mw. drs. B.A.H. (Barbara) Gelissen

Faculteit der Geesteswetenschappen

 

Programmamanager Teaching & Learning Centre FGw

 • Docentprofessionalisering
 • Onderwijsinnovatie
 • Kennisdeling
mw. drs. J. (Yolande) Spoelder

Faculteit der Geesteswetenschappen

Informatie en Communicatietechnologie

 

Geesteswetenschappen en het Voortgezet Onderwijs

 • Coördinatie van de contacten met voortgezet onderwijs 
 • Vakinhoudelijke aansluiting tussen VWO en WO
 • Projectmedewerker Humanities in Context (BA)
mw. dr. S.M. (Suzanne) Adema

Faculteit der Geesteswetenschappen

Onderwijsbeleid FGw