Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Diensten

Gemeenschappelijke dienstverlenende eenheden

De gemeenschappelijke dienstverlenende eenheden hebben tot taak de ondersteunende processen binnen de universiteit uit te voeren.

 • Administratief Centrum (AC)

  Het Administratief Centrum faciliteert studenten, medewerkers en de UvA en de HvA in instellingsbrede onderwijslogistieke, personele en financiële administratie. Van de salarisbetaling en indiensttreding van medewerkers tot de inschrijving van studenten en betaling van leveranciers. Doel is studenten en medewerkers optimaal te faciliteren zodat zij zich kunnen richten op dat waar het voor hen elke dag om draait: goed onderwijs volgen, goed onderwijs bieden of een relevante bijdrage leveren aan de wetenschap.

 • ICT Services (ICTS)

  De dienst ICT Services is de centrale ICT-organisatie van de UvA. ICT Services is verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de technische ICT-infrastructuur waarmee alle IT-processen van de UvA ondersteund worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het (wifi) netwerk, servers, dataopslag, maatwerk applicaties en onderwijs ondersteunende diensten zoals Canvas en SIS. De servicedesk van ICT Services is het centrale punt voor het aanvragen van dienstverlening, het melden van storingen en klachten en het stellen van vragen. Er werken bij ICT Services ongeveer 280 mensen.

 • Facility Services (FS)

  Facility Services is de facilitaire dienst van de Universiteit van Amsterdam, verantwoordelijk voor de facilitaire dienstverlening ter ondersteuning van het onderwijs en onderzoek. Denk hierbij aan onderwijsfaciliteiten (onderwijslogistiek, onderwijszalen, beheer en inrichting, audiovisuele apparatuur) en faciliteiten in en om de gebouwen (catering, schoonmaak, beveiliging, zaalbeheer, klein onderhoud, fiets- en terreinbeheer, post en repro). Maar ook huisvesting (vastgoed en onderhoud, veiligheid, verhuizingen en projecten) en inkoop (bestellen, inkopen en aanbestedingen).

 • Bibliotheek UvA/HvA (UB)

  De Bibliotheek ondersteunt het onderwijs, onderzoek en de valorisatie van de universiteit door het verzamelen, selecteren, bewaren, beheren en presenteren van informatie uit het wereldwijde informatieaanbod. Daartoe biedt de Bibliotheek online op het web en offline op de campus de noodzakelijke hulpmiddelen, variërend van uiteenlopende collecties, studieplekken en tentoonstellingen tot digitale databestanden en trainingen. Tevens is de Bibliotheek beheerder van het universitaire erfgoed, ondergebracht in het Allard Pierson.

 • Studenten Services (StS)

  Studenten Services zorgt voor advies, informatie en begeleiding aan studenten, medewerkers, promovendi en afgestudeerden van de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA). Studenten kunnen er terecht voor informatie en verschillende diensten. Van individuele en kosteloze begeleiding, hulp en advies tot aan trainingen en voorlichtingsbijeenkomsten. Voor sommige activiteiten wordt een eigen bijdrage gevraagd.

 • Bureau Communicatie (BC)

  Bureau Communicatie bestaat uit 5 afdelingen: congressen en evenementen, redactie & content, interne communicatie, pers- en wetenschapsvoorlichting en marketing & studievoorlichting. BC ondersteunt de faculteiten, de diensten en het College van Bestuur.
   

 • Innovation Exchange Amsterdam (UvA) (IXA)

  Het aanbod van UvA-kennis en de vraag naar kennis vanuit de markt worden bij elkaar gebracht door IXA, een samenwerkingsverband van de UvA, HvA, VU en Amsterdam UMC. IXA is de gesprekspartner voor bedrijven en organisaties. De experts van IXA adviseren in de verkennende- en onderhandelingsfase, bij het maken van afspraken over gebruik van onderzoeksresultaten en bij het opstellen van overeenkomsten of het beschermen van kennis. Een succesvolle samenwerking tussen onderzoekers en externe partijen start bij IXA.

 • Alumnirelaties en Universiteitsfonds

  Bureau Alumnirelaties en Universiteitsfonds (BAU) is verantwoordelijk voor alumnirelaties, fondsenwerving en -beheer en relatiebeheer. De medewerkers zijn het eerste aanspreekpunt voor alumni en donateurs. Samen met de Amsterdamse Universiteits-Vereniging, het overkoepelende alumninetwerk van de UvA, organiseert het bureau activiteiten en ontwikkelt het voorzieningen voor alumni en opleidingsgerichte alumnikringen. Samen met de stichting Amsterdams Universiteitsfonds worden fondsen geworven, beheerd en toegekend. Ook houdt het bureau een databestand bij van alle relaties van de UvA.

 • HuisvestingsOntwikkeling (HO)

  HuisvestingsOntwikkeling opereert onder directe aansturing van het lid van het College van Bestuur met de portefeuille Financiën en Huisvesting. HO is verantwoordelijk voor grote bouwprojecten zoals het Universiteitskwartier, Roeterseiland Campus (REC) en Science Park.

 • Arbodienst UMC

  De uitvoering van de arbodienstverlening van de UvA gebeurt door de Arbodienst UMC. Het streven naar een gezond, veilig en plezierig werkklimaat voor alle medewerkers en studenten is daarbij het uitgangspunt. De gemeenschappelijke visie op de arbeidsomstandigheden bevordert dat alle medewerkers, de studenten en de werkorganisatie als geheel zich volop kunnen inzetten voor de doelstellingen van de universiteit.