Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Promoveren aan de UvA in coronatijd

Vanaf 18 februari mogen er tijdens de promoties in de Agnietenkapel maximaal 90 gasten aanwezig zijn, in de Aula maximaal 450 gasten.

Vragen?
Ben je promovendus of betrokken bij een promotie? Kijk in de veelgestelde vragen of je een antwoord op je vraag kunt vinden. Je kunt ook contact opnemen met Bureau Pedel via bureaupedel@uva.nl.
 

Veelgestelde vragen

 • Hoeveel mensen kan ik uitnodigen/mogen er aanwezig zijn als ik de verdediging van mijn proefschrift op locatie kan doen?

  Er mogen tijdens promoties in de Agnietenkapel maximaal 90 gasten aanwezig zijn, in de Aula maximaal 450 gasten. Deze aantallen zijn exclusief promovendus en paranimfen, (co)promotor(es), promotiecommissie, rector en organisatie.

  Het blijft mogelijk voor leden van de promotiecommissie om online deel te nemen, wanneer zij, vanwege coronagerelateerde redenen of verblijf buiten de Benelux, niet op locatie aanwezig kunnen zijn. Voor een commissielid dat om andere redenen niet aanwezig kan zijn, wordt door de promotor een gastopponent gezocht. Een week van tevoren wordt er een mail gestuurd naar de promotor, met het verzoek ons te laten weten of er commissieleden online aan de promotie zullen deelnemen. De online deelnemers zullen apart van ons een Zoomlink en instructie ontvangen.

 • Is een receptie na afloop mogelijk in de Aula of Agnietenkapel?

  Het is mogelijk een receptie te organiseren na afloop van de promotieplechtigheid. De horecamaatregelen gelden hierbij.

  Voor het regelen van je receptie verzoeken we je contact op te nemen met de catering via uva249.nl@cirfood.com.

 • Moeten we een mondkapje op?

  Het is niet meer verplicht om een mondkapje te dragen. Als je het prettiger vindt om een mondkapje te dragen mag dat uiteraard. We vragen iedereen rekening te houden met elkaars grenzen en zorgen

 • Wat als ik in het najaar zelf niet naar Amsterdam kan komen voor de verdediging van mijn proefschrift?

  Vanaf september is het uitgangspunt dat de promoties op locatie zullen plaatsvinden. Wel is de verwachting dat we nog rekening zullen moeten houden met de gevolgen van de coronapandemie, die de bewegingsvrijheid van personen kan beperken.

  Je maakt een reservering voor een promotie in de Aula of Agnietenkapel. Wanneer in de aanloop naar de promotie blijkt dat corona-gerelateerde maatregelen verhinderen dat je tijdens de promotieplechtigheid op locatie kan zijn, kan de promotie omgezet worden in een online bijeenkomst. De promovendus dient daartoe een door de promotor ondersteund verzoek in bij Bureau Pedel.

 • Kunnen mijn familieleden, vrienden en collega’s mijn promotie ook volgen als ik mijn proefschrift op fysieke locatie verdedig?

  Alle promoties zijn via de livestream te volgen voor familie, vrienden, collega’s en andere  geïnteresseerden. De link voor de livestream ontvang je ongeveer zes dagen van te voren van de webcollege service via webcolleges@uva.nl, deze zetten wij in de agenda op de UvA-website. Mocht je dat niet willen kun je dat aangeven bij Bureau Pedel. Mocht je de opname ook als bestand willen hebben, dan kun je dat aanvragen bij de webcollege service per mail. 

 • Worden er pedelklassen georganiseerd?

  Gedurende het zomerreces zijn er geen pedelklassen. Vanaf maandag 29 augustus vinden de pedelklassen weer normaal plaats, te weten online en op iedere maandag; een Nederlandstalige om 10.00 uur, een Engelstalige om 12.00 uur. Deze pedelklassen zijn alleen voor vragen over promoties op locatie. Als je online promoveert zal de pedel contact met je opnemen.

 • In welke gevallen kan mijn promotie worden uitgesteld?
  • Als je te maken hebt met langdurige en/of ernstige ziekte of andere, bijzondere persoonlijke omstandigheden.
  • Als je door de situatie rond het coronavirus vertraging hebt opgelopen in de afrondende fase van je promotietraject.
  • Als het voor jou - door het beschikbaar moeten zijn voor een zware, corona-gerelateerde taak in de medische zorg - niet mogelijk is om op korte termijn de promotie door te laten gaan.

  Uitstel gaat in alle gevallen in overleg met Bureau Pedel, promovendus en begeleiders. De promotor dient hiervoor een verzoek per email in bij Bureau Pedel, met cc aan de secretaris van het College voor Promoties (CvP-bb@uva.nl).

 • Moet ik mijn proefschrift laten drukken en opsturen naar Bureau Pedel?

  Je dient 3 exemplaren te sturen. Stuur deze per post naar: Universiteit van Amsterdam, t.a.v. Bureau Pedel, Postbus 19268, 1000 GG Amsterdam. Je kunt ze ook langsbrengen bij het kantoor (Handboogstraat 6, 1012 XM Amsterdam) op maandag t/m vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur.

 • Kan ik volstaan met het sturen van een digitaal exemplaar van mijn proefschrift naar de leden en de voorzitter van mijn promotiecommissie?

  Dit dien je te overleggen met je promotor. Volgens het promotiereglement is het een vereiste dat de leden en de voorzitter van de promotiecommissie een gedrukt exemplaar ontvangen. Als iedereen daarmee akkoord gaat, kan een digitale versie volstaan.

 • Verandert er iets aan de tekst van de titelpagina van mijn proefschrift, als ik het online verdedig en niet op locatie?

  Ja, de locatie hoeft dan niet op de titelpagina genoemd te worden.

 • Moet ik, als ik mijn proefschrift online verdedig, zelf wel fysiek aanwezig zijn in de Agnietenkapel of Aula? En wie mag er bij mij in de ruimte zijn?

  Alle deelnemers nemen online vanuit huis of hun werkplek deel aan de promotieplechtigheid.

  De paranimfen mogen bij jou in de ruimte aanwezig zijn.

  Het is niet de bedoeling de promotie op een andere locatie samen met (een deel van) de promotiecommissie te organiseren. Wanneer meer deelnemers gebruik maken van dezelfde AV-verbinding heeft dat gevolgen voor het geluid, en de sprekers, i.h.b. de promovendus, zijn onvoldoende prominent in beeld. Daarbij maakt het heen en weer lopen van sprekers naar microfoons en aparte ruimtes het totaalbeeld onrustig.

 • Kan ik ook als ik online promoveer een ‘lekenpraatje’ houden?

  Dat is mogelijk. Je kunt – indien gewenst – in Zoom ook een PowerPoint-presentatie laten zien. Probeer dit vooraf uit bij het testen van je verbinding met Zoom. Je ontvangt daar van Bureau Pedel een e-mail over.

 • Kunnen mijn familie, vrienden en collega’s de promotie volgen als ik online promoveer?

  De promoties worden uitgezonden via een livestream. Op die manier kunnen ook vrienden, familie en collega’s van de promovendi en andere geïnteresseerden de promotieceremonies, die online via Zoom plaatsvinden, bijwonen.

  De livestreams zijn ‘unlisted’ op het UvA-YouTube-kanaal; dat wil zeggen dat je een directe link nodig hebt om een livestream te kunnen volgen. Promovendi ontvangen de link van Bureau Pedel en kunnen deze vervolgens delen met hun vrienden, familie en collega’s. Daarnaast worden de links toegevoegd aan de promotie-aankondigingen op het UvAweb, zodat ook andere geïnteresseerden kennis kunnen nemen.

  De link naar een livestream wordt uitsluitend in de web-aankondiging toegevoegd als de promovendus daarmee heeft ingestemd (Bureau Pedel vraagt iedere promovendus vooraf om expliciete toestemming). Direct na afloop van de promotie wordt de link gedeactiveerd en wordt de stream verwijderd. Uiteraard is het overleg van de promotiecommissie voorafgaand en na afloop van de verdediging - zoals altijd – besloten en dus niet te zien in de livestreams.

 • Wordt mijn promotie opgenomen, als ik online promoveer, en krijg ik de opname toegestuurd?

  Ja, er wordt via Zoom een opname gemaakt. Deze krijg je kort na je promotie per e-mail toegestuurd. Als je wilt, kun je de opname vervolgens delen met familie en vrienden.

 • Hoe krijg ik mijn diploma?

  Enkele dagen nadat je je proefschrift met succes hebt verdedigd, ontvang je per e-mail een doctoraatsverklaring (PhD statement). Deze verklaring geldt als bewijs dat je bent gepromoveerd. Bureau Pedel stuurt het Nederlands- en Engelstalige uittreksel uit het promotieregister naar je huisadres. Dit is een officieel document, met dezelfde waarde als de doctorsbul. De uittreksels zullen met terugwerkende kracht worden verstuurd.