Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

Promoveren aan de UvA in coronatijd

Vanaf 3 mei 2021 mogen de promoties weer in beperkte vorm op locatie plaatsvinden. Tot en met 20 september mogen er in de Aula en Agnietenkapel 75 personen aanwezig zijn.

Vragen?
Ben je promovendus of betrokken bij een promotie? Kijk in de veelgestelde vragen of je een antwoord op je vraag kunt vinden. Je kunt ook contact opnemen met Bureau Pedel via bureaupedel@uva.nl.
 

Veelgestelde vragen

 • Moeten mijn (co)promotores/commissieleden aanwezig zijn op locatie?

  Alle betrokkenen worden geacht op locatie aanwezig te zijn, m.u.v. commissieleden binnen de Benelux die om coronagerelateerde redenen niet fysiek aanwezig kunnen zijn en/of om commissieleden die buiten de Benelux verblijven. Zij kunnen online deelnemen aan de promotie. Commissieleden die om andere redenen niet aanwezig kunnen zijn worden in principe vervangen door gastopponenten. De promotor brengt Bureau Pedel hier tijdig van op de hoogte.

 • Is het dragen van een mondkapje verplicht?

  In alle binnenruimten van de panden (gangen, liften, etc.) dragen we een mondkapje, totdat we op de plaats van bestemming zijn. Tijdens de promotie (en tijdens het beraad van de promotiecommissie) mag het mondkapje af.

 • Wat als ik in het najaar zelf niet naar Amsterdam kan komen voor de verdediging van mijn proefschrift?

  Vanaf september is het uitgangspunt dat de promoties op locatie zullen plaatsvinden. Wel is de verwachting dat we nog rekening zullen moeten houden met de gevolgen van de coronapandemie, die de bewegingsvrijheid van personen kan beperken.

  Je maakt een reservering voor een promotie in de Aula of Agnietenkapel. Wanneer in de aanloop naar de promotie blijkt dat corona-gerelateerde maatregelen verhinderen dat je tijdens de promotieplechtigheid op locatie kan zijn, kan de promotie omgezet worden in een online bijeenkomst. De promovendus dient daartoe een door de promotor ondersteund verzoek in bij Bureau Pedel.

 • Moeten mijn gasten zich vooraf aanmelden? Zo ja, hoe?

  Het is niet nodig je gasten die op locatie zullen zijn te registreren, let er wel op dat het maximum van 75 personen inclusief de deelnemers aan de promotie (jij, je paranimfen, (co-)promotor(-es), rector/voorzitter en leden van de promotiecommissie) is. Het ligt dus ook aan hoeveel commissieleden aanwezig zijn.

 • Is een receptie na afloop mogelijk in de Aula of Agnietenkapel?

  Feliciteren na afloop in de receptieruimte is mogelijk, helaas is het niet toegestaan daarbij catering te organiseren, of zelf consumpties mee te nemen, aangezien catering onder de strengere coronaregelgeving voor de horeca valt. We raden je aan om voor je receptie een andere locatie te zoeken.

 • Worden er pedelklassen georganiseerd?

  De pedelklassen vinden op dit moment alleen online plaats, op maandagen; een Nederlandstalige om 10.00 uur, een Engelstalige om 12.00 uur. Deze pedelklassen zijn alleen voor vragen over promoties op locatie. Als je online promoveert zal de pedel contact met je opnemen.

 • In welke gevallen kan mijn promotie worden uitgesteld?
  • Als je te maken hebt met langdurige en/of ernstige ziekte of andere, bijzondere persoonlijke omstandigheden.
  • Als je door de situatie rond het coronavirus vertraging hebt opgelopen in de afrondende fase van je promotietraject.
  • Als het voor jou - door het beschikbaar moeten zijn voor een zware, corona-gerelateerde taak in de medische zorg - niet mogelijk is om op korte termijn de promotie door te laten gaan.

  Uitstel gaat in alle gevallen in overleg met Bureau Pedel, promovendus en begeleiders. De promotor dient hiervoor een verzoek per email in bij Bureau Pedel, met cc aan de secretaris van het College voor Promoties (CvP-bb@uva.nl).

 • Moet ik, als ik mijn proefschrift online verdedig, zelf wel fysiek aanwezig zijn in de Agnietenkapel of Aula? En wie mag er bij mij in de ruimte zijn?

  Alle deelnemers nemen online vanuit huis of hun werkplek deel aan de promotieplechtigheid.

  De paranimfen mogen bij jou in de ruimte aanwezig zijn, mits op voldoende afstand.

  Het is niet de bedoeling de promotie op een andere locatie samen met (een deel van) de promotiecommissie te organiseren, ook niet met inachtneming van voldoende afstand. Wanneer meer deelnemers gebruik maken van dezelfde AV-verbinding heeft dat gevolgen voor het geluid, en de sprekers, i.h.b. de promovendus, zijn onvoldoende prominent in beeld. Daarbij maakt het heen en weer lopen van sprekers naar microfoons en aparte ruimtes het totaalbeeld onrustig.

  Ook familie en vrienden, buiten de huiselijke kring, zijn niet in dezelfde ruimte aanwezig.

 • Kunnen mijn familie, vrienden en collega’s de promotie volgen als ik online promoveer?

  De promoties worden uitgezonden via een livestream. Op die manier kunnen ook vrienden, familie en collega’s van de promovendi en andere geïnteresseerden de promotieceremonies, die online via Zoom plaatsvinden, bijwonen.

  De livestreams zijn ‘unlisted’ op het UvA-YouTube-kanaal; dat wil zeggen dat je een directe link nodig hebt om een livestream te kunnen volgen. Promovendi ontvangen de link van Bureau Pedel en kunnen deze vervolgens delen met hun vrienden, familie en collega’s. Daarnaast worden de links toegevoegd aan de promotie-aankondigingen op het UvAweb, zodat ook andere geïnteresseerden kennis kunnen nemen.

  De link naar een livestream wordt uitsluitend in de web-aankondiging toegevoegd als de promovendus daarmee heeft ingestemd (Bureau Pedel vraagt iedere promovendus vooraf om expliciete toestemming). Direct na afloop van de promotie wordt de link gedeactiveerd en wordt de stream verwijderd. Uiteraard is het overleg van de promotiecommissie voorafgaand en na afloop van de verdediging - zoals altijd – besloten en dus niet te zien in de livestreams.

 • Hoe krijg ik mijn diploma?

  Enkele dagen nadat je je proefschrift met succes hebt verdedigd, ontvang je per e-mail een doctoraatsverklaring (PhD statement). Deze verklaring geldt als bewijs dat je bent gepromoveerd. Bureau Pedel stuurt het Nederlands- en Engelstalige uittreksel uit het promotieregister naar je huisadres. Dit is een officieel document, met dezelfde waarde als de doctorsbul. De uittreksels zullen met terugwerkende kracht worden verstuurd.