Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Promoveren

Afronding

De afronding van het promotietraject (laatste half jaar) vergt de nodige voorbereiding. Het stappenplan geeft je houvast zodat je in de laatste fase van je promotietraject geen vertraging oploopt.

Zolang de coronamaatregelen aan de UvA van kracht blijven, zullen de promotieplechtigheden in een andere, online vorm – via Zoom – plaatsvinden, en niet fysiek in de Aula of de Agnietenkapel. Op die manier kunnen promovendi afronden waar zij de afgelopen jaren naartoe gewerkt hebben en hun loopbaan voortzetten. Lees alle informatie over online promoveren.
 

Zodra de afronding van je proefschrift in zicht komt (zo’n 6 maanden voor de gewenste promotiedatum) dient je promotor een Voorstel voor de samenstelling van de  promotiecommissie in. Zodra de promotiecommissie officieel is aangewezen, ontvang je hierover een besluit van het College voor Promoties.

N.B. Om de formulieren in te vullen, heb je de laatste versie van Adobe reader nodig (Adobe XI).

Nadat je het besluit tot aanwijzing van de promotiecommissie hebt ontvangen is het mogelijk om een voorlopige promotiedatum vast te leggen. Bureau Pedel verzorgt de aanloop naar en de uitvoering van de promotieplechtigheid. Op de Promotiekalender vind je of een van de promotielocaties van de UvA (de Agnietenkapel of de Aula) beschikbaar is op het door jou gewenste tijdstip. Nadat je de mogelijke tijdstippen hebt afgestemd met je promotor(es), eventuele copromotor(es) en alle leden van je promotiecommissie, kun je Bureau Pedel contacteren om deze datum voorlopig te reserveren. 

De promovendus bereidt de definitieve en identieke papieren en elektronische versies van het manuscript voor en laat deze goedkeuren door de promotor(es) en copromotor(es). Nadat je hun goedkeuring hebt ontvangen, kan geen  wijziging in het manuscript meer worden doorgevoerd. 

Uiterlijk 14 weken voor de voorlopige promotiedatum (zoals vastgelegd bij Bureau Pedel) wordt het door de promotor(es) en eventuele copromotor(es) goedgekeurde en definitieve manuscript voorgelegd aan de promotiecommissie. Tegelijkertijd zendt de promotor de elektronische versie van het manuscript aan de decaan ter controle op plagiaat. 

De leden van de promotiecommissie beoordelen het manuscript en brengen uiterlijk 8 weken voor de promotiedatum hun oordeel aan de promotor(es) en de decaan uit via het formulier Beoordeling proefschrift en toelating tot de verdediging. Hierbij  is het uitdrukkelijk niet de bedoeling dat er wijzigingen in of aanvullingen op het proefschrift worden voorgesteld.

Zodra de controle geen plagiaat heeft uitgewezen en de beoordeling door de promotiecommissie tot een positief resultaat heeft geleid,  is de promovendus  daarmee toegelaten tot de verdediging en krijgt toestemming het proefschrift te vermenigvuldigen (drukken of kopiëren). 

Als bewijs van de toelating tot de verdediging ondertekenen de promotor(es) en de decaan, uiterlijk 8 weken voor de promotiedatum, een kopie van de titelpagina van het proefschrift. Wanneer deze ondertekende titelpagina door Bureau Pedel is ontvangen wordt de voorlopige promotiedatum omgezet in een definitieve en ontvangt de promovendus hiervan bericht.

De elektronische versie van het proefschrift wordt door de decaan verstuurd naar de Universiteitsbibliotheek (UB). Zodra de promovendus de licentieovereenkomst heeft ingediend (uiterlijk 4 weken voor de promotiedatum), zal de UB het proefschrift via de Digital Academic Repository (DARE) openbaar maken.

Het vermenigvuldigde proefschrift (gedrukt of gekopieerd) wordt uiterlijk 4 weken voor de promotiedatum in 12-voud bij Bureau Pedel ingeleverd.