Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
EN
Onderzoeksomgeving

Onderzoeksvisie

De Universiteit van Amsterdam is een internationaal toonaangevende onderzoeksinstelling die excellent onderzoek waardeert, bevordert en beloont. De UvA stelt wetenschappers in staat om baanbrekend onderzoek te doen en combineert breedte in het onderzoekspalet met kwaliteit door selectief te investeren in onderzoekszwaartepunten.

Op basis van benchmarking wordt continu aan de verbetering van de onderzoeksprestaties gewerkt. De prestaties van individuele onderzoekers waardeert de UvA aan de hand van de internationale erkenning door prestigieuze subsidies, prijzen en toelating tot belangrijke academies van wetenschappen. De UvA investeert in fundamenteel onderzoek en innovaties die daaruit voortvloeien.

Strategisch investeren in onderzoek

Omdat het onderzoeksbudget zijn grenzen kent, is het onderzoeksprofiel van de UvA gebaseerd op concentratie en selectiviteit. Op basis daarvan zijn onderzoekszwaartepunten geselecteerd en zijn excellente onderzoekers aangesteld op de onderzoeksterreinen waarmee de UvA zich internationaal wil profileren.

Excellente wetenschappers als human capital

Hoewel schaalvergroting, teamwork en interdisciplinariteit van groot belang zijn op veel onderzoeksterreinen, erkent de UvA dat onderzoeksprestaties en onderzoeksreputatie het resultaat zijn van de excellentie van individuele wetenschappers. De UvA koestert daarom excellente wetenschappers, ook als hun onderzoek (nog) geen deel uitmaakt van de universitaire strategie om de onderzoekszwaartepunten verder in te vullen.

Excellente opleiding van promovendi

De UvA trekt uitstekende promovendi aan en biedt hen een stimulerende onderzoeksomgeving. Excellent promotieonderzoek en training vormen de kern van een research-intensieve universiteit, zowel in de bijdrage aan het lopende onderzoek als in de vorm van een investering in de toekomst.