Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Switch to English

De Universiteit van Amsterdam is door internationale studenten gemiddeld als beste beoordeeld in Nederland. Tachtig procent van de internationale studenten zou de UvA aanbevelen, tien procent meer dan in 2011.

Dit blijkt uit de International Student Barometer (ISB), een onafhankelijke enquête waarin internationale studenten is gevraagd naar hun ervaringen aan universiteiten en hogescholen wereldwijd. De tevredenheid van internationale studenten over de UvA is het afgelopen jaar toegenomen: 86% is tevreden tot zeer tevreden. Vorig jaar lag dit percentage nog op 81 procent.

De beoordeling in de barometer geschiedt aan de hand van drie hoofdcategorieën: Learning (onderwijs), Living (wonen) en Support (ondersteuning).

Learning, Living en Support

Gemiddeld 80 procent van de internationale studenten is tevreden over het onderwijs (Learning), de UvA staat daarmee op de eerste plaats. Met name het Academic English, de omvang van werkgroepen en colleges, de docenten en multiculturaliteit worden gewaardeerd, met scores tussen de 90 en 95 procent. In deze categorie zijn er ook nog aspecten waar de UvA hard aan moet werken en waarover de studenten minder tevreden zijn, zoals loopbaanadvies en de mogelijkheid om tijdens hun studie werkervaring op te doen.

In de categorie wonen (Living) staat de UvA op de tweede plaats, met een gemiddelde tevredenheid van 73 procent. Onderdelen als veiligheid, vrienden en vervoer scoren boven de 90 procent, terwijl sociale faciliteiten en financiële steun minder gewaardeerd worden. Opvallend is dat op het punt ‘woonruimte vinden’ – traditioneel een probleem, maar waar de laatste jaren hard aan gewerkt wordt – de buitenlandse studenten de UvA nu op de eerste plaats zetten.

Op ondersteuning (Support) staat de UvA op de eerste plaats, met een gemiddelde tevredenheid van 85 procent. Dit betreft onder andere studieadvies,  ICT-ondersteuning, en gezondheidsvoorzieningen.

Monitoring onderwijs en dienstverlening

Met de ISB monitort de UvA de ervaringen van internationale studenten op het terrein van onderwijs en dienstverlening, en maakt bijstelling (indien nodig) mogelijk. De uitkomsten worden door de UvA tevens gebruikt ten behoeve van de internationaliseringsstrategie. De gegevens verkregen uit de ISB worden ook gebruikt in de benchmark van de Universitas 21 (U21), het internationale netwerk van 24 toonaangevende onderzoeksuniversiteiten (waaronder de UvA) uit vijftien landen.

Over de Student Barometer

De International Student Barometer is de grootste, jaarlijkse enquête onder internationale studenten wereldwijd en wordt samengesteld door de International Graduate Insight Group (I-Graduate). Het onderzoek werd uitgevoerd in 24 landen. Dit jaar deden acht Nederlandse hogeronderwijsinstellingen mee.