Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. Fenella Fleischmann is benoemd tot hoogleraar Sociologie aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Fenella Fleischmann (foto: Kirsten van Santen)
Fenella Fleischmann (foto: Kirsten van Santen)

Fleischmann opereert op het snijvlak van sociologie en sociale en interculturele psychologie. Ze houdt zich bezig met migratie, etnische ongelijkheid en intergroepsrelaties in verschillende landen. Ze doet onder andere onderzoek naar de verschillen tussen migrantengemeenschappen en landen van bestemming in integratie-uitkomsten. Daarbij heeft ze bijzondere aandacht voor de rol van religie en identiteit bij de betrokkenheid en de sense of belonging van immigranten in hun nieuwe land. 

Als hoogleraar aan de UvA gaat Fleischmann zich in haar onderzoek richten op sociologie in het algemeen en de bestudering van ongelijkheden in relatie met werk, sociale stratificatie en levensloop in het bijzonder, en op het belang van beleid en instituties voor stratificatieprocessen. Ook in het  bachelor- en masteronderwijs dat ze gaat geven, gaat het om onderwerpen als religie, integratie, migratie, instituties en ongelijkheid.

Over Fenella Fleischmann

Fleischmann is sinds 2012 werkzaam bij de Universiteit Utrecht (UU), eerst als universitair docent en sinds 2016 als universitair hoofddocent bij de afdeling Interdisciplinary Social Science en de onderzoeksgroep European Research Centre On Migration and Ethnic Relations. Ook is zij programmacoördinator van de research master Migration, Ethnic Relations, Multiculturalism van de UU.  Eerder werkte Fleischmann als postdoc bij het Social Science Research Centre Berlin (WZB).

Naast haar werk bij de universiteit bekleedt Fleischmann verschillende wetenschappelijke adviesfuncties. Zo is ze lid van de wetenschappelijke adviesraad van de National Monitor on Discrimination and Racism, die wordt uitgevoerd door het Deutsche Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung (DeZIM) in Berlijn. Daarnaast is ze voorzitter van de begeleidingscommissie van het onderzoeksproject ‘Staatloos en/of ongedocumenteerd: Roma in Nederland’, dat in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) wordt gedaan door het Verwey-Jonker Instituut. Eerder was ze lid van de begeleidingscommissie van twee andere WODC-projecten: ‘Opvang en begeleiding van LHBTI+- en bekeerling-asielzoekers op COA-locaties’ en de ‘Monitor onvrede en angst migratiestromen’.

Ook is Fleischmann lid van de redactieraad van de wetenschappelijke tijdschriften Cultural Diversity and Ethnic Minority Psychology, European Journal of Social Psychology en Identity: An international Journal of Theory and Research.