Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. Marten Zwanenburg is benoemd tot hoogleraar Militair Recht, in het bijzonder het recht tijdens militaire operaties, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Deze leerstoel is ingesteld in samenwerking met en met steun van het ministerie van Defensie.

Marten Zwanenburg (foto: Kirsten van Santen)

In zijn onderzoek houdt Zwanenburg zich bezig met internationaal-rechtelijke aspecten van militaire operaties. Nieuwe ontwikkelingen in de wijze waarop militaire operaties worden uitgevoerd, roepen voortdurend vragen op over welk recht van toepassing is en hoe dat recht moet worden toegepast. Het recht zelf is ook voortdurend in ontwikkeling, wat weer gevolgen heeft voor de toepassing ervan op militaire operaties. Huidige onderzoeksthema’s zijn onder meer het juridisch kader voor militaire operaties in de ruimte, de regels voor het gebruik van biometrie door strijdkrachten en de toepassing van de mensenrechten op militaire operaties in het buitenland.

Aan de UvA zal het onderzoek van Zwanenburg gericht zijn op de juridische aspecten van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van militaire middelen en methoden in brede zin en het toepasselijke juridische kader. Hij zal ook aandacht besteden aan ontwikkelingen binnen het militair-operationele domein en de rol van het internationale recht van militaire operaties. Zwanenburg zal leidinggeven aan de onderzoeksgroep Law of Armed Conflict and Military Operations, een zelfstandig programma binnen het Amsterdam Center for International Law (ACIL), in nauwe samenwerking met collega’s van Constitutioneel en Bestuursrecht en Strafrecht. Op het gebied van zowel onderzoek als onderwijs werkt de leerstoel ook nauw samen met de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie.

Zwanenburg gaat aan de UvA cursussen geven over humanitair oorlogsrecht en over het internationale recht van militaire operaties.

Over Zwanenburg

Zwanenburg is sinds 2019 hoogleraar Militair Recht aan de Nederlandse Defensie Academie. Van 2014 tot zijn aanstelling aan de UvA was hij daarnaast senior jurist bij de Directie Juridische Zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Tussen 2002 en 2013 was hij senior juridisch adviseur bij de Directie Juridische Zaken van het ministerie van Defensie.

Zwanenburg heeft veel gepubliceerd in diverse internationale peer reviewed tijdschriften en bijgedragen aan een aantal toonaangevende handboeken op het gebied van militair recht, waaronder het Handbook of the International Law of Military Operations. Hij is lid van de redactie van het Militair Rechtelijk Tijdschrift.