Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. Noushine Shahidzadeh is benoemd tot hoogleraar Crystallization in Porous Media aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Noushine Shahidzadeh (foto: Dirk Gillissen)

Met haar onderzoeksgroep richt Shahidzadeh richt op nieuwe experimentele benaderingen om beter inzicht te krijgen in de stroming en faseovergangen in complexe vloeistoffen in combinatie met de beheersing van kristalnucleatie en groei. Het doel van haar onderzoek is een beter begrip en een betere beheersing va kristallisatie. Hiertoe combineert zij haar expertise over kristallisatie en zachte materie met andere vakgebieden waar interessante vragen over fysische chemie nog onbeantwoord zijn, zoals de bescherming en instandhouding van cultureel erfgoed en kunstwerken, civiele bouwkunde en de voedselindustrie.

Als hoogleraar aan de UvA zal Shahidzadeh de UvA vertegenwoordigen in een aantal nationale en internationale organisaties binnen het vakgebied. Ook zetten zij en haar groep zich in voor interdisciplinaire projecten, in fundamenteel onderzoek naar poreuze media, maar ook in onderzoek binnen verschillende andere vakgebieden waar kristallisatie een belangrijke rol speelt.

Shahidzadeh gaat ook bijdragen aan programma’s binnen het natuurkundeonderwijs, met name binnen de bachelor Natuur-en Sterrenkunde en de master Physics and Astronomy, en de daartoe behorende track Advanced Matter and Energy Physics (AMEP). Daarnaast is zij docent bij de master Conservering en restauratie van de Faculteit der Geesteswetenschappen van de UvA.

Over Shahidzadeh
Shahidzadeh is sinds 2011 universitair hoofddocent aan het Van der Waals-Zeeman Instituut, onderdeel van het Institute of Physics van de UvA. Van 1999 tot 2011 was zij (senior) wetenschapper aan het Laboratoire Navier/IFSTTAR, een functie die zij verwierf via een landelijke competitie uitgeschreven door het Franse ministerie van Duurzame Ontwikkeling aan Laboratoire Central des Ponts et Chaussées. In 1996 promoveerde zij aan de Université Pierre et Marie Curie in Parijs, waarna zij postdoc was aan de Ecole Normale Superieure in Parijs.

Shahidzadeh is lid van de Raad van Bestuur van de stichting Interpore en de wetenschappelijke adviesraad van Netherlands Institute for Conservation, Art and Science (NICAS). Tevens is zij lid van de wetenschappelijke commissie van het International Droplets-congres en oprichter van de succesvolle reeks tweejaarlijkse CRYSPOM-conferenties over kristallisatie in poreuze media. Ook is zij betrokken bij de organisatie van het congres ter ere van het vijftigjarig bestaan van de Nederlandse Vereniging voor Kristalgroei (NVKG), dat in 2022 zal plaatsvinden. Shahidzadeh is lid van de redactieraad van het wetenschappelijke tijdschrift Crystals en eerder ook van het Amsterdam Science Magazine, een tijdschrift van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.