Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. Mari Mikkola is benoemd tot hoogleraar Philosophy (Metaphysics) aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Mari Mikkola
Mari Mikkola (foto: Dirk Gillissen)

In haar onderzoek heeft Mikkola zich vooral gericht op feministische filosofie (filosofie vanuit een feministisch perspectief), waarbij haar aandacht met name uitging naar feministische metafysica en gender. Haar meer recente werk gaat over filosofische vraagstukken met betrekking tot pornografie. Hierover publiceerde zij vorig jaar een reeks artikelen en een boek.

Aan de UvA gaat Mikkola onderzoek opzetten en uitvoeren op het terrein van filosofische methodologie vanuit het perspectief van sociaalgeëngageerde filosofie, waaronder feministische filosofie en 'philosophy of race'. Dit onderzoek vormt de basis voor haar derde monografie, Dissident Theorizing, te verschijnen bij Oxford University Press.

Binnen Mikkola’s leerstoel Philosophy (Metaphysics), onderdeel van de afdeling Filosofie van de Faculteit der Geesteswetenschappen, staat de metafysica, de geschiedenis van de filosofie, niet-westerse filosofie en  wetenschapsfilosofie centraal. Als leerstoelhouder gaat Mikkola de programmagroep Philosophical Tradition in Context gaan leiden.

Over Mari Mikkola

Mikkola is nu nog universitair hoofddocent en tutorial fellow aan het Somerville College van de University of Oxford. Van 2010 tot 2017 was zij werkzaam aan de Humboldt-Universität zu Berlin, eerst als junior hoogleraar en vervolgens als hoogleraar Praktische filosofie. Mikkola promoveerde in 2005 aan de University of Sheffield op het proefschrift Classifying Women: A Solution to the Feminist Problem of Universals.

Van Mikkola’s hand verschenen bij Oxford University Press (OUP) de boeken Pornography: A Philosophical Introduction (2019) en The Wrong of Injustice: Dehumanization and its Role in Feminist Philosophy (2016) en onder haar reactie verscheen de bundel Beyond Speech: Pornography and Analytic Feminist Philosophy (2017, OUP).