Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. J. Roest (1964) is benoemd tot hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Joti Roest. Foto: Dirk Gillissen
Joti Roest. Foto: Dirk Gillissen

Joti Roest richt zich in haar onderzoek op de ontwikkeling van het Europees en nationaal Ondernemingsrecht. Dat terrein omvat thema’s als harmonisatie van vennootschapsrecht binnen de EU, grensoverschrijdende mobiliteit en employee participation. Ook houdt ze zich bezig met aandeelhoudersgeschillen in besloten verhoudingen en investors claims. Roest is betrokken bij het internationale onderzoeksproject inzake de European Model Company Act (EMCA) en is lid van de door de Europese Commissie ingestelde Informal Company Law Expert Group (ICLEG).

Roest is voorzitter van de Examencommissie van de FdR. Ze is nauw betrokken bij de master Privaatrecht, track Commerciële rechtspraktijk en bij de track Arbeid en Onderneming. Daarnaast is Roest verantwoordelijk voor het bachelorvak Ondernemingsrecht en verzorgt ze onderwijs in het mastervak Vennootschaps- en rechtspersonenrecht.

Roest gaat zich als hoogleraar richten op de ontwikkeling van zowel het Europees vennootschapsrecht als het Nederlands ondernemingsrecht waarbij de niet-beursgenoteerde vennootschap, de variëteit van haar verschijningsvormen, aandeelhoudersgeschillen en de positie van haar stakeholders (met inbegrip van medezeggenschap van werknemers) centraal staan.

Over Joti Roest

Roest is sinds 2005 universitair hoofddocent Privaatrecht (Ondernemingsrecht) aan de UvA. Sinds 2009 is zij tevens rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Rotterdam. Van 1999-2005 was Roest advocaat bij Houthoff en werkzaam in de ondernemingsrechtelijke transactie- en procespraktijk. Eerder werkte ze als universitair docent aan de Radboud Universiteit waar zij in 1996 promoveerde op het proefschrift Medezeggenschap van werknemers bij financieel- economische besluiten en was zij onderzoeker aan de Universiteit Utrecht.

Roest publiceert regelmatig over (Europees) vennootschaps- en rechtspersonenrecht. Ze is hoofdredacteur van Rechtspraak ondernemingsrecht (Kluwer).