Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. Ulle Endriss (1973) is benoemd tot hoogleraar Artificial Intelligence and Collective Decision Making aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Ulle Endriss
Ulle Endriss. Foto: Dirk Gillissen

Endriss werkt aan een innovatieve onderzoeksagenda op het terrein van Artificial Intelligence (AI). Hierin draait het om het ontwerp en de analyse van technieken waarmee mensen en autonome software-agenten gezamenlijk beslissingen kunnen nemen. Endriss heeft veel bijgedragen op de AI-deelterreinen van multi-agent systemen en kennisrepresentatie en hij was een van de grondleggers van het wetenschapsgebied Computational Social Choice, dat zich bevindt op het grensvlak van AI met economie en politicologie.

Ook als hoogleraar blijft Endriss zich richten op de aggregatie van informatie vanuit wetenschappelijk, technologisch en maatschappelijk relevante vraagstukken. Een voorbeeld hiervan is het ontwerp van principiële algoritmen om nieuwe vormen van democratische besluitvorming te ondersteunen, zoals participatieve budgettering, waarbij burgers rechtstreeks kunnen stemmen over de besteding van een deel van het overheidsgeld dat beschikbaar is voor een lokale gemeenschap. Endriss bestudeert ook mechanismen om deskundigheidsoordelen zo optimaal mogelijk te aggregeren. Daarnaast houdt hij zich bezig met de speltheoretische analyse van de prikkels voor agenten om samen te werken in plaats van te concurreren in een multi-agentsysteem en met de ontwikkeling van methoden om beslissingen op basis van de voorkeuren van een groep uiteenlopende belanghebbenden automatisch te verklaren en te rechtvaardigen.

Endriss is tevens een toegewijd docent. In de afgelopen jaren gaf hij onderwijs in Computational Social Choice en Game Theory aan studenten van de masteropleidingen Logic en AI. Ook gaf hij het eerstejaarsvak Problem Solving and Search aan bachelorstudenten. In 2014 werd hij gekozen tot ‘Docent van het Jaar’ van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica.

Over Endriss

Endriss is sinds 2005 verbonden aan het Institute for Logic, Language and Computation (ILLC) van de UvA, eerst als universitair docent en vervolgens als universitair hoofddocent. Daarnaast leidde hij van 2010 tot 2015 het masterprogramma Logic van het ILLC. Dit programma werd door de NVAO beoordeeld als een van de beste, zo niet het beste programma op het gebied van logica ter wereld.

In de loop der jaren bekleedde Endriss verschillende functies binnen de internationale AI-gemeenschap. Zo leidde hij een groot Europees onderzoeksnetwerk in ‘Computational Social Choice’, dat meer dan 30 landen omvatte en waarbij meer dan 500 individuele onderzoekers betrokken waren. Momenteel is hij Associate Editor van zowel Artificial Intelligence als Journal of Artificial Intelligence Research, twee toonaangevende tijdschriften die onderzoek over het gehele spectrum van AI publiceren.