Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. Bertus van Rooy (1972) is benoemd tot hoogleraar Engelse taalkunde aan de Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Bertus van Rooy
Bertus van Rooy. Foto: Kirsten van Santen

In zijn onderzoek richt Van Rooy zich op de grammaticale kenmerken van varianten van het Engels, met behulp van corpusmethoden. In het bijzonder bekijkt hij de totstandkoming van grammaticale veranderingen door de tijd heen en hoe deze veranderingen een plaats krijgen in nieuwe varianten van het Engels. Van Rooy bestudeert ook de historische ontwikkeling van varianten van het Engels in de koloniale en postkoloniale tijd. Zo onderzoekt hij de grammatica van het hedendaagse Afrikaans en de ontwikkeling ervan vanuit het Nederlands sinds de zeventiende eeuw.

Aan de UvA gaat Van Rooy zich richten op de taalkundige en sociolinguïstische aspecten van verschillende varianten van het Engels onder moedertaalsprekers en anderstaligen. Op die manier wil hij meer inzicht krijgen in de manier waarop de toenemende rol van het Engels in de wereld en de voortdurende veranderingen in de linguïstische eigenschappen van taal elkaar beïnvloeden.

Van Rooy gaat onder meer colleges taalkunde geven aan zowel bachelor- als masterstudenten Engelse taal en cultuur. Hij zal ook deel uitmaken van een team dat een nieuw bachelorprogramma gaat ontwikkelen met een focus op wereldliteratuur in het Engels en het Engels als wereldtaal.

Over Van Rooy

Van Rooy werkt sinds 1999 aan de North-West University in Zuid-Afrika, sinds 2009 als hoogleraar Engels aan de School of Languages. Tot 2018 was hij tevens directeur van de Research Focus Area UPSET (Understanding and Processing Language in Complex Settings). Eerder was Van Rooy voorzitter van de International Association for World Englishes. Hij is lid van de redactieraden van onder andere World Englishes, English World-Wide en International Journal of Learner Corpus Research.