Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. B. Åkesson (1977) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Design Methodologies for Cyber-Physical Systems aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege TNO. Åkesson combineert de leerstoel aan de UvA met zijn onderzoekswerk als Senior Research Fellow bij ESI, onderdeel van TNO in samenwerking met partners.

Akesson, Benny, hoogleraar FNWI
Benny Akesson. Foto: Dirk Gillissen

De benoeming van Åkesson betekent een bestendiging van de relatie tussen de UvA en TNO en tevens het aangaan van een nauwere samenwerking tussen het Systems and Networking (SNE) Lab van de UvA en ESI. ESI, dat zich bezighoudt met het beheersbaar maken van de complexiteit in hightechsystemen in nauwe samenwerking met de hightech industrie, biedt het SNE Lab een weg  tot validatie en valorisatie van concepten en resultaten in de industriële praktijk. Omgekeerd geeft deze samenwerking ESI toegang tot academische onderzoeksmogelijkheden als startpunt voor verder toegepast onderzoek en ontwikkeling.

Modelgebaseerde engineering en real-time systemen

Benny Åkesson is gespecialiseerd in onderzoek op het gebied van modelgebaseerde engineering en real-time systemen. Het doel hiervan is om de ontwikkeltijd en -kosten van complexe cyber-fysieke systemen met name in de hightech industrie te verminderen, zoals bijvoorbeeld in productiesystemen, auto's, medische apparatuur, en in vliegtuigen. Åkesson doet dit door modellen te gebruiken als basis voor specificatie, analyse, simulatie en synthese. Er wordt speciaal voor gezorgd dat de systemen niet alleen de juiste functionaliteit bieden, maar ook op exact het juiste moment leveren. Zo is het bijvoorbeeld essentieel voor de veiligheid dat bij een botsing de airbag in de auto onmiddellijk wordt opgeblazen.

Als bijzonder hoogleraar aan de UvA gaat Åkesson een belangrijke bijdrage leveren aan nieuwe ontwerpmethodologieën, analysetechnieken en hulpmiddelen voor de ontwikkeling van complexe cyber-fysieke systemen. Daarnaast zal hij onder meer onderwijs verzorgen in de Master Software Engineering en bijdragen aan het ontwikkelen van nieuwe onderwijsprogramma’s.

Benny Åkesson: ‘Ik ben erg enthousiast over de mogelijkheid om het fundamentele onderzoek te plannen en uit te voeren dat nodig is om de langetermijnproblemen op te lossen die we in de hightech-industrie waarnemen, door ons dagelijkse werk met industriële partners. Ik kijk er ook naar uit om mijn enthousiasme en ervaring uit zowel de academische wereld als de industrie te delen om studenten te motiveren en goed toe te rusten voor hun toekomst als professionals.’

Andy Pimentel, themaleider Parallel Computing Systems binnen UvA’s SNE Lab: ‘We zijn enorm verheugd met deze benoeming van Benny Åkesson. Zijn onderzoek zal een prachtige aanvulling vormen voor het reeds lopende onderzoek binnen het SNE Lab op het gebied van modelgebaseerde ontwerp technieken voor ingebedde computer systemen. Tevens zal de relatie met ESI (TNO) nieuwe kansen bieden voor industriële validatie en valorisatie van onze onderzoeksresultaten.

Wouter Leibbrandt, wetenschappelijk directeur ESI (TNO): ‘Deze benoeming betekent een verdere versterking van de brugfunctie die ESI heeft tussen fundamentele academische kennis en toepassing ervan in de Nederlandse industrie. Dit is van groot belang om de leidende positie van Nederland op het gebied van complexe hightech systemen te handhaven en te vergroten.’

Over Benny Åkesson

Åkesson is als Senior Research Fellow werkzaam bij ESI (TNO). Eerder was hij als onderzoeker verbonden aan de TU Eindhoven, Czech Technical University in Praag en onderzoekscentrum CISTER in Porto. Åkesson publiceerde meer dan zestig peer-reviewed conferentiepapers en tijdschriftartikelen en twee boeken over geheugencontrollers voor real-time embedded systemen.