Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. F.W. Schalkwijk (1957) is benoemd tot bijzonder hoogleraar Forensische Orthopedagogiek, in het bijzonder van de gewetensontwikkeling, aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting Psychoanalytische Fondsen.

Schalkwijk, Frans, hoogleraar FMG
Frans Schalkwijk (foto: Dirk Gillissen)

Het onderzoeksterrein van de forensische orthopedagogiek is gericht op manifestaties, oorzaken, preventie en behandeling van ernstige gedragsproblemen bij kinderen en jongeren. Voorbeelden hiervan zijn delinquent gedrag, gedragsproblemen op school, agressie, antisociaal gedrag en middelengebruik. Psychotherapeut en psychoanalyticus Frans Schalkwijk gaat als bijzonder hoogleraar onderzoek doen naar de ontwikkeling en diagnostiek van het geweten. Hij komt daarmee tegemoet aan een grote behoefte in het forensische veld aan een wetenschappelijk onderbouwde theorie van het geweten, een instrumentarium voor de diagnostiek van het geweten en interventies gericht op de ontwikkeling van het geweten. Innovatief in zijn benadering is dat hij het geweten ziet als een samenspel van empathisch vermogen, het vermogen zelfbewuste emoties als schaamte, schuld of trots te voelen en het weten wat moreel gedrag inhoudt.

Schalkwijk gaat een bijdrage leveren aan het onderwijs door participatie in de collegereeks Morele ontwikkeling en in de collegereeks Forensische diagnostiek, en het begeleiden van het schrijven van scripties. Tevens geeft hij les in postdoctorale psychoanalytische opleidingen en verzorgt hij bijeenkomsten voor deskundigheidsbevordering in het forensische veld.

Over Frans Schalkwijk

Schalkwijk werkt als psychotherapeut en psychoanalyticus in eigen praktijk. Daarnaast is hij forensisch rapporteur pro Justitia over jeugdige verdachten. In zijn onderzoek naar de diagnostiek van de gewetensontwikkeling werkt hij samen met vakgenoten van onder andere De Bascule en het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Schalkwijk is de inhoudelijk organisator van de lezingencyclus ‘Psychoanalyse en wetenschap’ in de Amsterdamse Academische Club van de UvA en van het curriculum ‘Psychodynamiek’ van Lemion, een organisatie voor bij- en nascholing voor professionals in de gezondheidszorg.

Van Schalkwijks hand verschenen vele artikelen, boeken en bundels. Over het geweten publiceerde hij het studieboek ´Emoties bij jongeren. Theorie en diagnostiek van het geweten (Boom, 2011) en het populair-wetenschappelijke Onvolmaakt tevreden. Omgaan met je innerlijke criticus (Boom, 2016). In 2018 kwam Narcisme (AUP) uit, waarin Schalkwijk narcisme vanuit psychoanalytisch perspectief beschrijft.