Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. M.C.G. te Brömmelstroet (1980) is benoemd tot hoogleraar Urban Mobility Futures aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel wordt deels mogelijk gemaakt door BAM Infra Nederland B.V.

Marco te Brömmelstroet, hoogleraar FMG, Urban Mobility Futures
Marco te Brömmelstroet (foto: Dirk Gillissen)

De nieuwe leerstoel is opgericht om het sociaalwetenschappelijk perspectief rondom mobiliteitsinnovaties te versterken. De focus daarbij zal liggen op vragen over of en hoe innovaties kunnen bijdragen aan de menselijke maat van onze steden, het functioneren van onze samenleving en de kwaliteit van onze openbare ruimte. Welke toekomsten worden (on)mogelijk gemaakt en welke effecten worden (niet) besproken?

Marco te Brömmelstroet doet onderzoek naar de wederzijdse relaties tussen fietsen, maatschappij en steden. Fietsen biedt, zeker in Nederland, een alomtegenwoordige lens om onderzoek te doen naar hoe mobiliteit wordt vormgegeven en wat de effecten daarvan zijn op de mensen die het gebruiken. Door te kijken naar hoe mobiliteitsinnovaties worden gepresenteerd, probeert Te Brömmelstroet met zijn onderzoek te ontrafelen welke onderliggende concepten en waardes hieronder liggen.

Mobiliteitsinnovaties versterken

Als hoogleraar zal Te Brömmelstroet constructief-kritische bijdrage leveren aan projecten en maatschappelijke debatten rondom thema’s zoals smart citiesmobility as a service, fietsinnovaties en zelfrijdend vervoer. De samenwerking met BAM Infra zorgt voor een directe, wederkerige relatie tussen het onderzoek en grootschalige projecten in het stedelijk- en mobiliteitssysteem. Zowel in Nederland als internationaal. Aan de opstart van de leerstoel worden direct onderzoeken gekoppeld naar de maatschappelijke kosten- en baten van snelfietsroutes, de veerkracht van (innovaties in) het mobiliteitssysteem en de rol van deelmobiliteit in nieuwe hoogstedelijke ontwikkeling.

Naast de onderzoekslijn versterkt de leerstoel ook het onderwijs, met name binnen de opleidingen Sociale Geografie en Planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Te Brömmelstroet zal recente innovaties zoals de Summer School ‘Planning the Cycling City’ en de Massive Open Online Course ‘Unraveling the Cycling City’ uitbreiden. De ambitie is om transdisicplinaire onderwijsmodules te ontwikkelen rondom vraagstukken in toekomstige stedelijke ontwikkeling.

Over Marco te Brömmelstroet

Te Brömmelstroet is sinds 2009 als universitair hoofddocent Urban Planning verbonden aan de UvA. Hij is oprichter en wetenschappelijk directeur van het Urban Cycling Institute dat deel uitmaakt van het Centre for Urban Studies. Het instituut leidt onderzoek naar de wederzijdse relaties tussen fiets, maatschappij en steden en is actief betrokken bij de internationale verspreiding van Nederlandse fietskennis.

Te Brömmelstroet is betrokken bij verschillende Europese projecten om de Nederlandse fietskennis te delen.