Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Prof. dr. ir. Johannes (Hans) Brug (1963) is benoemd tot hoogleraar Health Behaviour aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG) en de Faculteit der Geneeskunde (AMC-UvA) van de Universiteit van Amsterdam. Het gaat om een onbezoldigde deeltijdaanstelling, die Hans Brug combineert met zijn functie als directeur-generaal van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Brug was tot september 2018 decaan van de FMG.

Hans Brug, decaan FMG
Hans Brug. Foto: Daniël Rommens

Gezond gedrag en een gezonde leefstijl zijn van groot belang voor de kwaliteit van leven van mensen. Een gezonde leefstijl is de belangrijkste bepalende factor voor vermijdbare ziekte en sterfte, en essentieel voor behandeling en revalidatie van lichamelijke en psychische aandoeningen. In het vakgebied Health behaviour staat het stimuleren en faciliteren van gezond gedrag centraal. Het gaat hierbij om het identificeren en begrijpen van belangrijke maatschappelijke en gezondheidsproblemen, het verklaren en voorspellen van gezond en ongezond gedrag, en het beïnvloeden van gedrag door middel van communicatie en inrichting of verandering van de leefomgeving.

Als hoogleraar Health Behaviour richt Brug zich dan ook op onderzoek naar belangrijke en veranderbare determinanten van gedrag en toepassing en naar effecten ten behoeve van de bevordering van gezond gedrag, met speciale belangstelling voor gezond eet- en beweeggedrag. Vanwege het multidisciplinaire karakter van het vakgebied is Brugs leerstoel ingebed bij zowel de programmagroep Persuasieve Communicatie van de FMG als de afdeling Sociale geneeskunde van het Amsterdam UMC, locatie AMC.

Met de aanstelling van Brug wil de UvA de uitwisseling van kennis bevorderen tussen de universiteit, het Amsterdam UMC en het RIVM. Naast bijdragen aan het wetenschappelijk onderzoek zal Brug ook  college geven of voordrachten verzorgen op het terrein van health behaviour en gezondheidsbevordering.

Over Hans Brug

Hans Brug is sinds september 2018 directeur-generaal van het RIVM. Van september 2016 tot zijn overstap naar het RIVM was hij decaan van de FMG en hoogleraar Gezond gedrag en Gezondheidsvoorlichting aan de UvA. Eerder was hij lid van de Raad van Bestuur van VUmc, decaan van de Faculteit der Geneeskunde en hoogleraar Epidemiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Brug studeerde humane voeding en epidemiologie in Wageningen en promoveerde in de gezondheidswetenschappen aan Maastricht University. Hij was voorzitter van de vaste commissie Voeding en lid van de Presidiumcommissie van de Gezondheidsraad. Ook was hij lid van verschillende raden van toezicht, waaronder die van het Voedingscentrum. Daarnaast was Brug lid van de redactieraad van verschillende wetenschappelijke tijdschriften en van verschillende adviescommissies op het gebied van preventie en gezondheid. Hij was president van de International Society for Behavioral Nutrition & Physical Activity. Brug is honorary professor van de School of Nutrition and Exercise Sciences van Deakin University (Melbourne, Australië). Brug is mede-samensteller en auteur van het leerboek Gezondheidsvoorlichting en Gedragsverandering (Van Gorcum, 2007), waarvan inmiddels een negende druk is verschenen.