Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. dr. ir. F.T. de Vries (1978) is benoemd tot hoogleraar Earth Surface Science aan de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica aan de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Franciska de Vries (foto: Kirsten van Santen)
Franciska de Vries (foto: Kirsten van Santen)

Franciska de Vries richt zich in haar onderzoek op de cruciale rol die bodems spelen in de reactie van ecosystemen op ‘global change’. In het bijzonder kijkt zij hoe bodemgemeenschappen aangetast worden door klimaatverandering, landgebruik en bemesting en hoe dit hun functioneren beïnvloedt. De Vries legt zich met name toe op interacties binnen bodemgemeenschappen en tussen bodemorganismen en planten, en hoe deze in relatie staan tot de koolstof- en stikstofcyclus.

Kritieke zone

De Vries’ leerstoel Earth Surface Science is onderdeel van het departement Ecosystem and Landscape Dynamics van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED). Binnen dit departement zal De Vries haar eigen onderzoekslijn gaan ontwikkelen. Dit onderzoek is gericht op het verbeteren van het functioneren van de kritieke zone - het complexe geo-ecologische systeem aan de oppervlakte van het landschap en de bodem - in een veranderende omgeving. De complexiteit hiervan is het resultaat van elkaar beïnvloedende fysische, chemische, biologische en antropogene processen. De onderzoeksgroep werkt aan biotische en abiotische interacties - bijvoorbeeld interacties tussen vegetatie, organisch materiaal, bodemgesteente en micro-organismen - op het aardoppervlak op een schaal variërend van moleculen tot landschap.

Naast haar onderzoekstaken gaat De Vries een belangrijke rol spelen in het onderwijs, in het bijzonder binnen de bacheloropleiding Future Planet Studies en het masterprogramma Earth Sciences. Zij zal colleges geven en zich tevens richten op de ontwikkeling en innovatie van het curriculum. De Vries hoopt ook een rol te gaan spelen in het promoten van transparantie en gelijke kansen voor minderheidsgroepen in de academie.

Over De Vries

De Vries was sinds 2013 verbonden aan de University of Manchester, sinds 2017 als senior research fellow en universitair hoofddocent aan de School of Earth and Environmental Sciences. In haar tijd daar kende de Britse BBSRC (Biotechnology and Biological Sciences Research Council) haar ook het prestigieuze David Phillips Fellowship toe. De Vries nam deel in verschillende Europese projecten en richtte de special interest-groep ‘Plants, Soils, Ecosystems’ op bij de British Ecological Society. Ook is zij actief binnen het initiatief  ’500 Women Scientists’, onder meer als coördinator van de lokale sectie in Manchester. De Vries is lid van de redactieraad van Journal of Ecology, Ecosystems, en Oxford Bibliograhies Online Ecology.