Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. prof. dr. J.E. van den Brink (1978) is per 1 november 2018 benoemd tot hoogleraar Bestuursrecht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Jacobine van de Brink
Jacobine van den Brink

De expertise van Jacobine van den Brink ligt op het gebied van het Europees en Nederlands bestuursrecht, in het bijzonder het (Europees) financieel bestuursrecht. ‘De UvA spreekt mij erg aan vanwege de betrokkenheid bij de Nederlandse rechtspraktijk, zowel op het gebied van onderwijs als onderzoek. Daarbij vind ik het interessant dat er veel aandacht bestaat voor de europeanisering van het recht. Ik zie dan ook veel samenwerkingsmogelijkheden’, vertelt Van den Brink naar aanleiding van haar benoeming.

Onderzoek

‘Mijn onderzoeksinteresse richt zich in de eerste plaats op de juridische aspecten van financiering door de overheid’, aldus Van den Brink. ‘Hieronder valt bijvoorbeeld het (Europees) subsidierecht en het staatssteunrecht. De laatste jaren is het heel erg hip om allerlei nieuwe manieren te bedenken om publiek geld uit te geven aan maatschappelijk relevante projecten. Denk aan publieke prijsvragen, revolverende fondsen en matchfunding. Deze nieuwe vormen van financiering worden ook nogal eens via private partijen verstrekt. Ik vind het interessant om te onderzoeken wat dit betekent voor allerlei rechtswaarborgen, zoals de toepassing van rechtsbeginselen en de rechtsbescherming. Verder ben ik erg geïnteresseerd in de wisselwerking tussen het EU-recht en het Nederlandse bestuursrecht. Welke invloed ondervindt het Nederlandse bestuursrecht van het EU-recht? Ik vind het ook belangrijk om te onderzoeken wat de EU van het Nederlandse bestuursrecht zou kunnen leren.’

Onderwijs

Van den Brink geeft onderwijs op het terrein van het (Europees) bestuursrecht en financieel bestuursrecht. Van den Brink: ‘Ik vind het belangrijk om studenten uit te leggen dat bestuursrecht niet saai is, maar juist heel erg relevant. Het gaat immers om de relatie tussen de overheid en de burger, die veelal niet gelijkwaardig is. Daarom is het belangrijk dat Nederlandse juristen een gedegen kennis hebben van het bestuursrecht, ook als zij later werkzaam zijn in andere vakgebieden. Ook vind ik het belangrijk om het onderwijs bij de tijd te houden. Vandaar ook dat ik het afgelopen jaar aan de Universiteit Maastricht de juridische vlog heb geïntroduceerd in het masteronderwijs.’

Over Jacobine van den Brink

Van den Brink studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht. In september 2002 studeerde zij cum laude af in de afstudeerrichtingen Staats- en bestuursrecht, Europees recht en belastingrecht. Vervolgens werkte zij vijf jaar als jurist bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

In september 2007 begon ze als PhD-fellow bij de afdeling Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. In december 2012 promoveerde Van den Brink bij prof. mr. Willemien den Ouden en mr. dr. Paul Adriaanse op het proefschrift De uitvoering van Europese subsidieregelingen in Nederland. Juridische knelpunten en uitdagingen. Vervolgens werkte ze tot 2016 als universitair docent Staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden. In juli 2016 maakte zij de overstap naar de Universiteit Maastricht, waar zij hoogleraar Europees en nationaal bestuursrecht werd. In 2018 hield Van den Brink haar oratie getiteld Realistisch revolveren. Het revolverend fonds met een Europese touch.