Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. D. Abels (1975) is benoemd tot hoogleraar Straf- en strafprocesrecht, in het bijzonder het strafrechtelijk sanctierecht, aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Abels, Denis, hoogleraar FdR, Straf- en strafprocesrecht
Denis Abels, foto: Dirk Gillissen

Het onderzoek van Denis Abels richt zich in het bijzonder op het strafrechtelijk sanctierecht. Dat terrein beslaat verschillende aspecten van het materiële en formele strafrecht, zoals sanctiestelsels, straftoemeting, het penitentiair recht en bestraffingstheorieën. Belangrijke ontwikkelingen doen zich voor op het terrein van het nationaal sanctierecht (o.m. de samenloopregeling; voorwaardelijke invrijheidsstelling; nieuwe sanctiemodaliteiten; weigerende observandi en TBS), maar tevens op het terrein van het internationaal en Europees sanctierecht (o.m. internationale samenwerking op het gebied van de strafexecutie; mensenrechtelijke normering van detentieomstandigheden; detentie bij en bestraffing door straftribunalen).

Als hoogleraar gaat Abels zich verder verdiepen in het internationale sanctierecht. Zijn onderzoek zal zich richten op normstelling door de veelheid aan internationale toezichthoudende en regelgevende instanties (o.m. mensenrechtenhoven; anti-folteringcomités) en de behoefte aan en de mogelijkheden tot het bereiken van meer synergie. Daarnaast zal hij onderzoek doen naar veranderingen ten aanzien van de verbindendheid van internationale penitentiaire normen en naar internationale en Europese penitentiaire samenwerking. Door dit onderzoek hoopt Abels inzicht te krijgen in het belang van internationale penitentiaire normering voor een effectieve internationale en Europese strafrechtelijke samenwerking in het bestrijden van grensoverschrijdende criminaliteit.
In het onderwijs zal Abels bachelor- en masteronderwijs verzorgen in het materiële en formele strafrecht met bijzondere aandacht voor het sanctierecht.

Over Denis Abels
Abels is sinds 2007 verbonden aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de UvA, sinds 2013 als universitair hoofddocent. Abels is tevens voorzitter van de leerstoelgroep Strafrecht. Daarnaast is hij rechter-plaatsvervanger in de rechtbank Noord-Holland.

Abels was betrokken bij verschillende nationale en internationale onderzoeksprojecten, meest recentelijk bij de onderzoeken ‘Evaluatie Wet OM-afdoening’ en ‘Vereenvoudiging Verdenkingscriteria’ in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). In eerder onderzoek richtte hij zich op bestraffing door en detentie bij internationale straftribunalen en op de internationale normering van strafexecutie. Abels is vaste medewerker penitentiaire informatie bij ‘Sancties. Tijdschrift voor straffen’ en vaste auteur bij ‘Delikt en Delinkwent’.