Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dr. Hans Vijlbrief, voorzitter van de ‘Eurogroup working group’ in Brussel, is per 1 september 2018 benoemd tot bijzonder hoogleraar European Economic and Financial Policy aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam (UvA). De leerstoel is ingesteld vanwege de Stichting tot Bevordering van Onderwijs en Onderzoek in Economie en Bedrijfskunde.

Council of the European Union
Hans Vijlbrief (foto: Council of the European Union)

De nieuwe leerstoel is gericht op het bestuderen van het Europese economische en financiële beleid in brede zin. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het budgettaire beleid en het beleid ten aanzien van de bankensector en de financiële markten, vooral waar dat beleid de nationale grenzen binnen Europa overschrijdt. De inrichting van beleidsarrangementen op Europees niveau speelt dan ook een belangrijke rol binnen de leeropdracht. Vijlbrief gaat zich in het onderzoek onder meer richten op de wenselijkheid en effecten van Europese budgettaire regels, de rol van de zogenoemde independent financial institutions - die gemeengoed zijn geworden in Europa - en de Europese overheidsschulden. 

Vijlbrief gaat zijn expertise op het terrein van budgettair en financieel beleid ook delen met studenten in onderwijs binnen de masteropleiding Economie. De leerstoel is ondergebracht bij de Amsterdam School of Economics.

Over Hans Vijlbrief
Dr. J.A. Vijlbrief (1963) is sinds februari 2018 voorzitter van de Eurogroup working group in Brussel, waarin nationale topambtenaren en topfunctionarissen van de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank zitting hebben. De Eurogroup working group assisteert de Eurogroep, die bestaat uit de ministers van Financiën van de eurozone, en bereidt alle vergaderingen van de Eurogroep voor. Van 2011 tot 2018 was Vijlbrief thesaurier-generaal bij het ministerie van Financiën. In die hoedanigheid was hij ook nauw betrokken bij de bepaling van de agenda van de Eurogroep. Van 2012 tot 2014 was hij tevens voorzitter van de Economic Policy Committee van de Europese Unie. Bovendien was Vijlbrief voorzitter van het Europese noodfonds EFSF, dat in 2010 werd opgericht door de eurolanden om te voorkomen dat Griekenland failliet zou gaan.

Voor 2011 bekleedde Vijlbrief verschillende functies bij onder meer het ministerie van Economische Zaken. Zo was hij directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging en directeur-generaal Economische Politiek bij EZ. Tegelijkertijd was Vijlbrief van 2000 tot 2010 hoogleraar Economic Policy aan de Vrije Universiteit Amsterdam, de universiteit waar hij Economie studeerde en in 1992 promoveerde op de invloed van werkloosheidsuitkeringen op de Nederlandse arbeidsmarkt.