Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. C.Y. Ponsioen (1960) is benoemd tot hoogleraar Maag-, Darm- en Leverziekten, in het bijzonder inflammatoire darm- en galwegziekten, aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

Ponsioen, Cyriel, hoogleraar AMC
Foto: Dirk Gillissen

Cyriel Ponsioen richt zich in zijn onderzoek op chronische ontstekingsziekten van de darm (colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn) en van de galwegen, met name primaire scleroserende cholangitis (PSC). Hij houdt zich daarbij in het bijzonder bezig met de rol van de darmflora – microbiota - op het ontstaan en onderhouden van deze aandoeningen. Een belangrijk therapeutisch model wat hiervoor aangewend wordt is faecestransplantatie (poeptransplantatie), als meest radicale manier om de verstoorde darmflora bij deze chronische ontstekingsziekten te herstellen. Voor wat betreft PSC richt Ponsioens onderzoek zich vooral op de epidemiologie, het natuurlijk beloop en het ontwikkelen van biomarkers hiervoor. Verder leidt hij een onderzoekslijn naar de relatie tussen de darm en de galwegen en de mogelijkheden voor medicamenteuze therapie op dit niveau.

Qua klinische werkzaamheden houdt Ponsioen zich vooral bezig met topreferente zorg voor patiënten met colitis ulcerosa, de ziekte van Crohn en galwegaandoeningen. Hij leidt het Amsterdam PSC Expertise Centrum, waar patiënten uit een groot deel van Nederland gezien worden.

Innovatieve behandelstrategieën

Als hoogleraar zal Ponsioen zich onder meer richten op innovatieve behandelstrategieën voor inflammatoire darmziekten en PSC. Hij doet dit in het bijzonder middels “bedside to bench” onderzoek. Hij kijkt daarbij naar de rol van faecestranplantatie en welke micro-organismen en signaalstoffen daarbij een bepalende rol spelen. Hij zal zich inzetten om het Amsterdam PSC Expertise Centrum uit te bouwen tot een leidend verwijscentrum. Daarnaast coördineert hij een project om een internationale prospectieve PSC registratie te bouwen. Verder zal hij zich richten op het verbeteren van endoscopische technieken in de galwegen.

Over Cyriel Ponsioen

Ponsioen is sinds 2007 maag-lever-darmarts bij Amsterdam UMC, locatie AMC, waar hij sinds 2013 principal investigator is. Daarvoor werkte hij als internist/MDL-arts in Ter Gooi ziekenhuizen in Hilversum en in de Isala kliniek te Zwolle. Sinds 2008 heeft Ponsioen een landelijke registratie voor PSC opgericht, welke momenteel naar een next-level, web-based database met patiënt-gerapporteerde input wordt opgeschaald. Internationaal heeft hij een aantal multicenter studies naar de genetische achtergrond en endoscopische behandeling van PSC geleid.

Ponsioen is sinds 2014 co-chair van de Natural History & Biomarker werkgroep van de International PSC Study Group (IPSCSG) en sinds 2017 co-secretary van de IPSCSG. Hij is nauw betrokken bij de Amerikaanse Food and Drug Agency en de European Medicines Agency inzake richtlijnontwikkeling voor de opzet van klinische studies in PSC. Voor wat betreft colitis ulcerosa en de ziekte van Crohn heeft Ponsioen meerdere landelijke en internationale studies geleid op het gebied van de vergelijking tussen chirurgische en medicamenteuze behandeling, alsmede fecestransplantatie. Hij is lid van de wetenschappelijke commissie van het Initiative on Crohn’s & Colitis, het Nederlandse academische platform voor onderzoek naar deze aandoeningen.