Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Mw. dr. J. Kluin (1971) is benoemd tot hoogleraar Translational Cardiothoracic Surgery aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA).

Kluin, Jolanda, hoogleraar AMC, Translational Cardiothoracic Surgery
Foto: Dirk Gillissen

Jolanda Kluin richt zich op translationeel onderzoek binnen de cardiothoracale chirurgie. Hierin staan hart- en longaandoeningen centraal. Onderzoek in de cardiothoracale chirurgie is pas echt translationeel als dit het gehele spectrum beslaat, van moleculaire biologie, computersimulatietechnieken, engineering en preklinische dierstudies tot klinische n epidemiologische follow-upstudies. Naast fundamenteel onderzoek op cel- en molecuulniveau is de samenwerking van hartchirurgen met informatici en technologisch experts cruciaal om te komen tot innovaties in de zorg voor hartpatiënten. Kluins doel is om met de juiste studies en trials de resultaten uit het lab te vertalen naar de klinische praktijk.

Als hoogleraar aan de UvA zal Kluin zich met name richten op regeneratieve geneeskunde, chirurgie bij aangeboren hartafwijkingen, hartfalen en hartklepchirurgie. Zo richt zij zich op de vervaardiging van lichaamseigen hartklepweefsel, de ontwikkeling van een kunsthart op basis van ‘soft robotics’ (op biologie geïnspireerde technologieën) en klinische lange-termijnvervolgstudies naar chirurgische reparatie van aortakleppen. De onderzoekslijnen die Kluin hiervan heeft en verder vorm gaat geven, zullen bijdragen aan de vertaling van onderzoeksresultaten naar toepassingen in de zorg. Zij zal het thema ‘onderzoek doen’ een plaats geven binnen de nationale opleiding tot cardiothoracaal chirurg en binnen het onderwijs in het Amsterdam UMC.

Over Jolanda Kluin

Kluin is sinds 2015 werkzaam bij de afdeling Cardiothoracale Chirurgie van Amsterdam UMC locatie AMC, tegenwoordig als congenitaal cardiothoracaal chirurg (kinderhartchirurg). Van 2006 tot 2014 werkte zij inhet UMC Utrecht. Kluin is opgeleid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en het Erasmus MC, en promoveerde cum laude in Rotterdam.

Kluin ontving verschillende prestigieuze onderzoekssubsidies van onder meer de Europese Unie (Future and Emerging Technologies), de Nederlandse Hartstichting (CVON) en ZonMw. Zij heeft een groot aantal publicaties op haar naam staan in internationale peer-reviewed tijdschriften. Daarnaast is zij reviewer voor verschillende wetenschappelijke tijdschriften en adviseert zij de ministeries van Volksgezondheid van Groot-Brittannië, Ierland, Tsjechië, Duitsland en Frankrijk over de toekenning van beurzen. Kluin nam deel aan tal van internationale bijeenkomsten over cardiothoracale chirurgie en werkt samen met wetenschappers, technologisch experts, cardiologen en cardiothoracaal chirurgen van over de hele wereld.