Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Dhr. dr. D.M. Amodio (1974) is benoemd tot hoogleraar Sociale psychologie aan de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA).

Amodio, David, hoogleraar FMG, Social Psychology
Foto: Dirk Gillissen

David Amodio doet onderzoek naar de psychologische en neurale mechanismen die ten grondslag liggen aan de manier waarop we andere mensen waarnemen en we ons gedragen ten opzichte van anderen. Het betreft een breed scala aan mechanismen, van de eerste neurale verwerking van iemands gezicht tot aan het nemen van complexe beslissingen en intermenselijke gedrag.

Onbewuste vooroordelen

De neurale en cognitieve basis van impliciete sociale cognitie en attitudes staat centraal in Amodio’s onderzoek. In het bijzonder spitst hij zich toe op de rol van instrumenteel leren in sociale cognitie en attitudes en de wisselwerking hiervan met sociaal leren bij bijvoorbeeld angstconditionering. Door gebruik te maken van methoden uit de gedragswetenschappen, computationeel onderzoek en neuroimaging wil Amodio komen tot een ‘mechanische basis’ voor sociale cognitie en attitudes. Hiermee kunnen we meer inzicht krijgen in hoe onbewuste vooroordelen werken, hoe ze gedrag beïnvloeden en hoe ze kunnen worden verminderd.

Zelfregulatie

Amodio doet tevens onderzoek naar de zelfregulatie van sociaal gedrag. Zijn eerdere onderzoek gaf inzicht in de neurocognitieve processen betrokken bij de controle over vooroordelen en stereotypen. Momenteel bestudeert hij proactieve vormen van controle in relatie tot reactieve controle, en de uitwerking daarvan als het gaat om sociale doelstellingen, emoties en omstandigheden.

Als hoogleraar aan de UvA zal Amodio ook onderwijs verzorgen voor bachelorstudenten Psychologie en binnen de (onderzoeks)masterprogramma’s van Psychologie. Hij gaat colleges geven op het terrein van de sociale neurowetenschappen, vooroordelen en stereotypering, en sociale cognitie.

Over David Amodio

Amodio is sinds 2005 werkzaam bij de afdeling Psychologie van New York University, eerst als universitair docent en sinds 2011 als universitair hoofddocent. Eerder was hij postdoctoral fellow aan de University of California (Los Angeles). Amodio studeerde en promoveerde, in de sociale psychologie, aan de University of van Wisconsin-Madison.

Voor zijn onderzoek ontving Amodio diverse onderscheidingen. Zo kreeg hij de Presidential Early Career Award for Scientists and Engineers, de Janet T. Spence Award for Transformative Early Career Contributions, de F.J. McGuigan Young Investigator Prize en de Early Career Award for Social Cognition. Ook kreeg hij fellowships toegekend van de Society for Personality and Social Psychology, de Association for Psychological Science en de Society for Experimental Social Psychology. De Amerikaanse National Science Foundation kende een prestigieuze onderzoekssubsidie aan hem toe uit het Faculty Early Career Development Program (CAREER).

Amodio heeft tal van publicaties in toonaangevende tijdschriften op zijn naam staan. Hij publiceerde onder meer in Journal of Personality and Social Psychology, Nature Neuroscience en Proceedings of the National Academy of Sciences. Ook is hij lid van de redactieraad van Social Psychological and Personality Science, Social Cognition en Social Cognitive and Affective Neuroscience. Sinds 2012 is hij associate editor van Journal of Personality and Social Psychology. Amodio spant zich ook in om de sociale neurowetenschappen als onderzoeksveld te ontwikkelen en te bevorderen. In het kader hiervan was hij in 2008 een van de oprichters van de Social and Affective Neuroscience Society en organiseerde hij in de Verenigde Staten en Europa verschillende conferenties en workshops over de sociale neurowetenschappen.