Voor de beste ervaring schakelt u JavaScript in en gebruikt u een moderne browser!
Je gebruikt een niet-ondersteunde browser. Deze site kan er anders uitzien dan je verwacht.

Onderwijs in collegejaar 2021/2022

We mogen elkaar weer vaker gaan ontmoeten op de campus. Wel gelden er nog een aantal voorwaarden.

Veelgestelde vragen

Onderwijs op de campus: wie, wat en hoe

 • Kan al het onderwijs weer op de campus plaatsvinden?

  Er kan weer meer onderwijs plaatsvinden op de campus, onder bepaalde voorwaarden.

  • Er geldt een maximale groepsgrootte van 75 personen per ruimte.
  • In de campusgebouwen is het dragen van een mondkapje verplicht. Ook als je zit, dus tijdens colleges. Kijk hier voor meer informatie over de mondkapjesplicht.
  • Studenten en medewerkers met coronagerelateerde klachten blijven thuis en doen een (zelf)test.
  • We blijven extra hygiënemaatregelen nemen. Zoals maximale ventilatie, extra schoonmaakwerkzaamheden en ontsmettingsmogelijkheden.
  • Er zijn looproutes aangegeven, houd ze zo veel mogelijk aan. 

  Geef elkaar de ruimte als dat kan en respecteer elkaars zorgen en grenzen, 1,5 meter is en blijft een veilige afstand. Ook vragen we je te houden aan de basisregels. Bekijk hier nog eens alle basisregels op een rij.

 • Wat is de impact van de maximale groepsgrootte van 75 personen?

  Op de campus geldt een maximale groepsgrootte van maximaal 75 personen per ruimte. Dit betekent dat grootschalige hoorcolleges niet op de campus worden gegeven. Hierdoor kunnen logistieke problemen ontstaan. Bijvoorbeeld als je een hoorcollege hebt na een werkcollege, waar geen rekening kan worden gehouden met reistijd (en hoorcolleges dus op de campus moeten worden gevolgd).

  Om dit zoveel mogelijk op te lossen, zijn er aanvullende streamingfaciliteiten om hybride colleges te geven (maximaal 75 personen in de zaal, de rest online) en worden de roosters geoptimaliseerd. Je opleiding informeert over de impact van de maximum capaciteit op jouw rooster.

  Tentamens

  Tentamens en examens zijn uitgezonderd van deze maatregelen. Het kan echter ook in de komende periode nog voorkomen dat tentamens fysiek op de instelling in grote groepen niet altijd de beste oplossing is, of minder passend is. Voor toetsing kan daarom in sommige gevallen nog gebruikgemaakt worden van proctoring. Alleen als er geen goed alternatief is kan de inzet van proctoring een geschikte optie zijn om een tentamen af te leggen. Meer informatie over hoe je tentamens plaatsvinden, krijg je via je opleiding.

 • Wat is er bekend over onderwijs in het vierde blok?

  Het uitgangspunt voor het vierde blok – vanaf 6 februari - is het onderwijs zoveel mogelijk op de campus. Er zullen nog wel beperkende maatregelen gelden – zoals de maximale groepsgrootte van 75 personen - en we krijgen ongetwijfeld te maken met studenten en docenten in quarantaine. Dat betekent dat we ons nog altijd zullen moeten aanpassen en verschillende onderwijsvormen gebruiken. De informatie hierover krijg je vanuit je opleiding, via Canvas of de mail. 

 • Voor studenten: Ben ik verplicht om naar de campus te komen als mijn opleiding dat van me vraagt?

  De normale aanwezigheidsplicht geldt, ook voor buitenlandse studenten. Alleen in bijzondere gevallen zoals buitenlandse studenten die vanwege reisbeperkingen niet naar Amsterdam mogen komen, of als je niet naar de campus wil of kan komen vanwege een quarantaineplicht, een persoonlijke kwetsbare situatie of een kwetsbare thuissituatie, kun je contact opnemen met je opleiding om een oplossing te zoeken.  

  We komen studenten en medewerkers die kwetsbaar zijn vanwege medische redenen tegemoet. We vragen leidinggevenden en opleidingen hier coulant mee om te gaan. De opleiding is verantwoordelijk voor het organiseren van een (alternatief) studieprogramma. 

 • Voor medewerkers: Hoe zit het met het thuiswerkadvies?

  Onderwijspersoneel
  Medewerkers die locatiegebonden en/of onderzoekswerkzaamheden of onderwijswerkzaamheden uitoefenen, kunnen op de UvA-locaties werken. Aanwezigheid voor het geven van onderwijs is in principe een vereiste.

  Als je als medewerker voor onderwijs of onderzoek op locatie moet zijn, begrijpen wij dat er zorgen kunnen zijn over gezondheidsrisico’s. Als je niet naar de campus wil of kan komen vanwege een quarantaineplicht, een persoonlijke kwetsbare situatie of een kwetsbare thuissituatie, kun je contact opnemen met je opleiding om een oplossing te zoeken.  

  We komen studenten en medewerkers die kwetsbaar zijn vanwege medische redenen tegemoet. We vragen leidinggevenden en opleidingen hier coulant mee om te gaan. De opleiding is verantwoordelijk voor het organiseren van een (alternatief) studieprogramma. 

  De Arbo-arts kan na overleg met je leidinggevende om advies worden gevraagd. Een hogere leidinggevende of decaan/directeur beslist uiteindelijk wat de beste oplossing is.

  Andere medewerkers
  Iedereen werkt nog steeds thuis, tenzij het echt niet anders kan. Als je wel op de campus moet zijn, houdt dan zoveel mogelijk 1,5 meter afstand. De mondkapjesplicht geldt ook voor het (noodzakelijke) werk op locatie.

  Het blijft mogelijk voor medewerkers die echt niet thuis kunnen werken om op de campus te werken. Dit gebeurt in overleg met de leidinggevende. Probeer onderweg -waar mogelijk- de drukte te mijden en buiten de spits te reizen. 

 • Moet ik een vaccinatiebewijs of testuitslag laten zien als ik naar de campus kom?

  Wij hopen dat iedereen die aan de UvA studeert en werkt ervoor kiest om zich te laten vaccineren, maar het blijft een vrije keuze. Een vaccinatiebewijs zullen wij dus niet vragen. Ook een negatief testbewijs wordt niet gevraagd. We gaan ervanuit dat iedereen zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt om verdere besmettingen tegen te gaan. Heb je klachten? Blijf dan thuis en doe een (zelf) test.

Niet naar de campus kunnen komen

 • Wat als ik mijn tentamen niet kan maken omdat ik in quarantaine moet?

  Als je een tentamen mist, kun je altijd gebruikmaken van de (voor dat vak) geplande herkansing. Maar faculteiten en examencommissies zullen zich het komende blok ook maximaal inspannen om te zoeken naar de beste oplossing als je in quarantaine moet en daardoor niet aanwezig kan zijn. Voor een organisatie die zo groot is als de UvA, is maatwerk nodig. Wat dit betekent voor jouw tentamens, hoor je daarom van je opleiding, in de mail en via Canvas.

Andere vragen

 • Wordt het BSA voor studiejaar 2021-2022 verlaagd?

  De UvA heeft besloten het Bindend Studieadvies (BSA) ook dit jaar te verlagen.  

  Wat betekent dit in de praktijk? 

  • Doe je een voltijdsstudie en haal je 6 EC minder dan de BSA-norm van je opleiding, dan kan je alsnog inschrijven voor het volgend studiejaar. 
  • Ook voor deeltijdopleidingen wordt de BSA-norm met 6 EC naar beneden bijgesteld. 
  • Je opleiding kan ervoor kiezen een verdere verlaging toe te passen als daar goede grond voor is. Hierover beslist de decaan van je opleiding.  
  • Heeft dit impact op jou? Dan word je hierover geïnformeerd door je opleiding. 

  Waarom is dit besloten? 

  Veel studenten hebben te maken met stress en andere klachten door de coronacrisis. Het verlagen van het BSA kan een gedeelte van die stress wegnemen. Ook is het door coronamaatregelen moeilijker om te beoordelen of studenten goed bij een opleiding passen.  

 • Hoe zit het met de 'zachte knip' en met de vergoeding voor het schakeltraject?

  De ‘zachte knip’, die ervoor zorgt dat studenten met (beperkte) vertraging aan een master-opleiding kunnen beginnen, geldt ook in 2021-2022 . Als richtlijn wordt gehanteerd dat de vertraging in de bachelor niet meer dan 15 EC mag zijn, omdat er anders geen studeerbaar programma overblijft (er moeten dan teveel punten in de masterfase worden behaald).

  De zachte knip geldt voor studenten met een vooropleiding uit de EER. Voor studenten met een vooropleiding uit niet EER-landen blijft de harde knip gelden. Dit geldt voor EER- en niet-EER -studenten.

  Voor schakelstudenten is eerder al bepaald dat zij collegegeld voor de masteropleiding (hoofdinschrijving) betalen en de vergoeding voor het schakeltraject niet hoeven te voldoen als ze vanuit een schakelprogramma doorstromen naar de masteropleiding. Studenten in de bacheloropleiding die op basis van de zachte knip doorstromen naar een schakeltraject, betalen alleen het collegegeld voor de bacheloropleiding en worden niet aangeslagen voor de vergoeding van het schakeltraject. Eventueel te veel betaalde vergoeding voor het schakeltraject zal worden verrekend of teruggestort. Deze richtlijn geldt in eerste instantie voor doorstroming binnen de UvA.

Informatie per studie

Informatie over roosters, aanwezigheid en maatregelen kunnen per opleiding verschillen. Kijk op Canvas voor specifieke informatie over jouw studie. Of kijk voor meer algemene informatie per studie op de pagina's hieronder.

 • Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica / Interdisciplinair

  Hoe ziet het studieprogramma eruit komend collegejaar?

  Uitgangspunt is: Op de campus als het kan, online omdat het kan

  Tijdens het collegejaar 2021/2022 bieden we zoveel mogelijk onderwijs op de campus aan. Dit gaat goed zolang we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen, zoals bij coronagerelateerde klachten thuis blijven.

  Zijn er wijzigingen, dan melden wij dat zo snel mogelijk aan onze studenten.