In memoriam: Tineke Greuter (1955-2017)

Op dinsdag 5 september jl. is Tineke Greuter na een ziekbed in het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis te Amsterdam overleden. Zij was werkzaam bij de afdeling Shortstay housing van Studenten Services.

In memoriam Tineke Greuter

Tineke begon in mei 2001 als Foreign Student Advisor bij de UvA. Hier was zij verantwoordelijk voor een uiteenlopend aantal taken rond internationalisering.

Naarmate het aantal internationale studenten toenam, ging ook de behoefte aan kamers omhoog. Het takenpakket van Tineke werd aangepast en zij ging zich meer richten op het proces van het huisvesten van internationale studenten.

 

In 2006 stond Tineke aan de wieg van de samenwerking tussen de UvA en de HvA op het gebied van internationale studentenhuisvesting. Tineke was op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van huisvesting en huurrecht en droeg oplossingen aan in samenwerking met interne en externe relaties. Daarnaast creëerde zij werkbare afspraken voor alle partijen en waarborgde zodoende de continuering van huisvestingsprojecten voor de UvA- en HvA-studenten.

 

Tineke heeft veel bijgedragen aan de opbouw van relaties met verschillende stakeholders op het gebied van studentenhuisvesting. Ze onderhield goede relaties met de contactpersonen van de faculteiten en corporaties om het complexe proces van huisvesting zo soepel mogelijk te laten verlopen. In het bijzonder heeft ze professionele, maar toch warme relaties opgebouwd met de twee grootste studentenhuisvesters in Amsterdam: de Key en DUWO. Door haar bijzondere inzet heeft Tineke haar afdeling Shortstay de afgelopen jaren uitgebouwd tot een afdeling die jaarlijks duizenden studenten huisvest.

 

Tineke had een sterk ontwikkeld gevoel voor rechtvaardigheid, zij zal worden herinnerd als eerlijk en recht voor haar raap. Collega’s en externe relaties kennen haar als een bijzondere persoonlijkheid. Een loyale collega met een gouden hart voor studenten. Wij zijn haar zeer dankbaar voor alles wat ze voor ons heeft gedaan en wij, de collega’s, wensen haar familie en naasten heel veel sterkte toe.

 

Gepubliceerd door  Studenten Services

22 januari 2018