Centrale medezeggenschapsraden

De Universiteit van Amsterdam heeft twee medezeggenschapsorganen op centraal niveau: de Centrale Ondernemingsraad (COR) en de Centrale Studentenraad (CSR). Samen vergaderen de organen in de Gezamenlijke Vergadering (GV). Het Lokaal Overleg (LO) is het overleg tussen het College van Bestuur en de vakorganisaties als vertegenwoordigers van het universitaire personeel, verenigd in de UCLO (Universitaire Commissie voor Lokaal Overleg).