Instroom gestegen

Toename van 7,3% voor de FGw

9 november 2017

De instroom van nieuwe bachelor- en masterstudenten aan de Faculteit der Geesteswetenschappen is ten opzichte van vorig studiejaar toegenomen, blijkt uit de voorlopige cijfers. Met 2.515 studenten (eerstejaars opleiding, actief op 1 oktober) gaat het om een toename van 7,3%.

Instroom bacheloropleidingen

De groei bij de bacheloropleidingen is voor een groot deel toe te schrijven aan de Engelstalige opleidingen. Met ingang van dit studiejaar wordt de opleiding Taalwetenschap (Linguistics) volledig in het Engels aangeboden, wat heeft geleid tot een forse groei in de instroom van 19 naar 73 studenten. De bachelor Media and Information (start 2016-2017) is gegroeid van 50 naar 160 studenten; dit gaat gedeeltelijk ten koste van Media en cultuur met 45 studenten minder dan vorig jaar (157/112 eerstejaars opleiding). Dit studiejaar hebben zich in totaal 1465 studenten voor het eerst voor een bacheloropleiding aan de FGw ingeschreven, een stijging van 6,4% ten opzichte van studiejaar 2016–2017 met 1376 eerstejaarsbachelors.

Instroom masteropleidingen

De eerstejaarsinstroom voor de masteropleidingen is met 8,6% gestegen ten opzichte van vorig studiejaar. Er zijn 1.050 nieuwe masterstudenten ingeschreven aan de faculteit (967 in 2016-2017). Bij de UvA als geheel is dit nagenoeg gelijk gebleven. De masterhervorming heeft geleid tot beter geprofileerde programma’s, die aantrekkelijker zijn voor (internationale) studenten. Tegelijk is er geïnvesteerd in de verbetering van de communicatie over het masteraanbod van de FGw. De groei is met name toe te schrijven aan de masteropleidingen Kunst & cultuurwetenschappen (van 84 naar 127 studenten) en Mediastudies (van 113 naar 140 studenten).

Kwart internationale studenten

De totale instroom van studenten met de Nederlandse nationaliteit is gestegen van 1.864 naar 1.897 (+ 1,8%), de instroom van studenten met een andere nationaliteit stijgt van 479 naar 618 (+ 29%). Dat betekent dat bijna een kwart (24,6%) van de totale instroom bestaat uit studenten met een andere nationaliteit. Bij de bacheloropleidingen is het aantal eerstejaars met de Nederlandse nationaliteit vrijwel gelijk gebleven (van 1.167 naar 1.160, ofwel - 0,6%), terwijl de internationale instroom is gestegen van 209 naar 305 (+ 45,9%). In de masteropleidingen is de internationale instroom gestegen van 270 naar 313 (+ 15,9%); de Nederlandse instroom steeg van 697 naar 737 (+ 5,7%).

In studiejaar 2017-2018 studeren 6771 studenten van de 32.631 UvA-studenten aan een van de opleidingen van de FGw.

Meer weten?

Meer informatie en opleidingsspecifieke cijfers vind je in de UvAdata Monitors.

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen