Jaarcongres De Moderne Tijd 2017

Mens en dier. De omgang met dieren in de Lage Landen (1780-1940)

15dec2017 09.30 - 18.30

Congres

De Werkgroep De Moderne Tijd organiseert jaarlijks een congres en publiceert het tijdschrift De Moderne Tijd.

 

Programma

http://demodernetijd.nl/nieuws/2017-11-16-jaarcongres-mens-en-dier/

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de secretaris van de werkgroep Matthijs Lok: M.M.Lok@uva.nl

 

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen