Italië studies

Italië studies maakt je tot een specialist bij uitstek van Italië en zijn positie binnen Europa, met een vloeiende beheersing van het Italiaans.Land van cultuur en tegenstellingen

Italianen worden geroemd om hun wetenschap, architectuur, film, literatuur, mode en design. Italië is wereldberoemd om zijn cultureel erfgoed. Tegelijkertijd worstelt het moderne Italië met turbulente politieke verhoudingen, perioden van sociale onrust, een grote tegenstelling tussen het Noorden en Zuiden, en een moeizame verhouding tussen kerk en staat. Italië studies maakt je tot een specialist bij uitstek van Italië en zijn positie binnen Europa, met een vloeiende beheersing van het Italiaans.

Italië studies iets voor jou?

  • Ja, zeker als je zelfstandig kunt werken en initiatiefrijk en nieuwsgierig bent.
  • Je houdt van taal in het algemeen en je bent meer dan gemiddeld geïnteresseerd in de Italiaanse taal en cultuur.
  • Via luisteren, spreken, grammatica en lexicon leer je Italiaans. Het werkt in je voordeel als je kennis hebt van Engels, Frans, en Latijn.

Waarom Italië studies aan de UvA? 

  • Een unieke opleiding: Italië Studies aan de UvA is de enige Nederlandse bacheloropleiding die studenten een uitstekende beheersing van het Italiaans meegeeft naast een culturele, maatschappelijke, politieke en historische kennis van het moderne Italië in een brede context.
  • Opleiding tot professional: studenten worden opgeleid tot professionals die in Europa over grenzen kunnen samenwerken. Gewapend met veelzijdige kennis van Europa en de Mediterrane regio, een uitstekende beheersing van het Italiaans en een degelijke academische vorming zijn zij aantrekkelijke kandidaten voor functies in de wereld van kunst en cultuur, moderne media, politiek en diplomatie.
  • Persoonlijke aandacht en begeleiding: studenten kunnen hun individuele talenten optimaal benutten en een studiepad uitstippelen naar een specifiek beroepsveld of master.
  • Amsterdam is de ideale studieomgeving: in geen andere stad in Nederland is zoveel Italiaanse culturele en economische bedrijvigheid te vinden.​

Deeltijdopleiding

Je kunt Italië studies ook in deeltijd studeren. Je haalt dan 40 studiepunten per jaar in plaats van 60; de totale cursusduur is vierenhalf jaar. De colleges en studielast van de deeltijdopleiding zijn gelijk aan die van de voltijdopleiding.

Meer weten?

Lees alles nog eens rustig na in de brochure.

Kerngegevens


Diploma
BA Italiaanse taal en cultuur
Type
Regulier onderwijs
Vorm
Voltijd, deeltijd
Studielast
180 EC, 36 maanden
Voertaal
Nederlands, Taal van de opleiding
Start
September
CROHO-code
56809

Gepubliceerd door  Faculteit der Geesteswetenschappen